Populate har lanserat Spridningsboken – en handbok i spridning av film

Förra veckan var vi i Stockholm och arrangerade vår första boklansering. Kunder, samarbetspartners, frilansare och andra härliga gäster var på plats för att fira med oss och för att ta del av boken. Denna vecka hölls boklanseringen i våra egna lokaler i Uppsala som blev en lika stor succé.

Spridningsboken har redan fått ett starkt genomslag och vi märker att det finns en efterfrågan på kunskap inom just spridning och distribution av film. Genom vår webbisda har flera exemplar sålts och nu vill bl.a Medieinstitutet ta in boken som kurslitteratur i programmet “Online-Video Producer”!

Behovet av kunskap är stort

Spridningsboken är en introduktion till hur organisationer kan arbeta med spridning av sina filmer på internet. Behovet av kunskap är stort inom området och i dagens medielandskap är spridning en mycket viktig pusselbit för att kunna få effekt av filmaktiviteter i kommunikationsarbetet. Trots detta finns mycket litet skrivet om ämnet. Därför valde vi att själva ge ut en bok om spridning av video. 

Användningen av film som kommunikationsverktyg har ökat kraftigt de senaste åren och det mesta pekar på en fortsatt ökning. Hur man jobbar effektivt med spridning av filmer har därför blivit en högst aktuell fråga för många organisationer. Spridningsboken är utformat som en handbok som man ska kunna återkomma till under spridningsarbetet. Det finns en del strategiska rekommendationer för spridning av filmer, men även en hel del praktiska tips och råd, exempelvis hur man sökordsoptimerar sina filmer.

Spridningsboken har även blivit uppmärksammad i UNT, läs artikeln här.

Du kan beställa Spridningsboken här.

05.10.2023

Theresa von Hofsten

Populate vinner ramavtal med Regeringskansliet!

Filmbyrån Populate vinner ramavtal och blir Regeringskansliets filmpartner. Ramavtalet täcker kommunikation för samtliga departement.

Läs mer...

05.05.2023

Theresa von Hofsten

Välkommen Caroline Brens!

Vi är mycket glada över att Caroline Brens, som studerar film- och tv-produktion vid Högskolan Dalarna, gör sin praktik hos oss! Caroline läser sin sista termin på den treåriga högskoleutbildningen.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.