En ny typ av kommunikationsbyrå med samlad kompetens inom kommunikation, storytelling, filmproduktion och spridning.

Populate är en kommunikationsbyrå för film – en filmbyrå

Vi tror att det behövs filmbyråer, en ny typ av kommunikationsbyrå, med en samlad kompetens inom kommunikation, storytelling, filmproduktion och spridning. Vi hjälper våra uppdragsgivare att använda film som ett värdeskapande verktyg i syfte att snabbare och mer kostnadseffektivt uppnå verksamhets- och affärsmål.

Varför jobba med oss?

Vi tror att en bra filmbyrå är lojal mot tittarna. Dagligen laddas det upp miljontals filmer på internet. Lösningen är sällan “ytterligare” en film, utan vi måste förtjäna tittarens uppmärksamhet. Det gör vi genom att alltid försöka utgå ifrån mottagarens villkor när vi skapar filmer. Då får vi filmer som både är relevanta och berörande. Och förhoppningsvis en upplevelse. Det är vad vi menar är lojalitet mot tittaren.

Vårt erbjudande

Vi är en strategisk fullservicebyrå inom kommunikation via film och rörliga medier. Vi hjälper våra uppdragsgivare med utbildning, rådgivning, strategi, konceptutveckling, idé- och manus, filmproduktion, distribution, spridning, effektmätning, analys och förvaltning. Alltid med fokus på film och rörliga medier och med målet att alltid skapa värde för våra uppdragsgivare.

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.