Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Den första som beskrev dramatiken var Aristoteles. Det var för mer än 2000 år sedan. Och grunderna är fortfarande detsamma. Skillnaden är att medielandskapet har förändrats men behovet av bra berättelser har aldrig varit så stort som idag. Mängden filmer på internet ökar explosionsartad. Du måste helt enkelt förtjäna tittarens uppmärksamhet, för annars blir du bortselekterad. Vår övertygelse är att bra berättelser är grunden för att du ska lyckas med att skapa effekt med filmer i din kommunikation. Därför har vi en hög kompetens inom berättande på Populate.

Om du vill veta mer om våra tjänster inom manus och berättande är du välkommen att kontakta kamran.ghodsi@populate.se