Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

En film är sällan bara en film. Vi kan hjälpa dig att sätta filmaktiviteten i ett kommunikativt sammanhang. Det innebär bland annat att vi strävar efter en holistisk utgångspunkt i alla projekt. Därifrån vägleder vi dig att använda filmmediet på rätt sätt. Behovet av bättre beslutsunderlag för varför, när och hur en organisation ska använda film ökar hela tiden. Vi hjälper dig med strategiska plattformar för dina filmaktiviteter. Så att du gör rätt saker på rätt sätt.

Om du vill veta mer om våra strategi- och rådgivningstjänster är du välkommen att kontakta kamran@populate.se