Varför filmmusiken i Pixars filmer får oss att gråta

Ett viktigt mål när vi gör film är att få tittaren att känna något. Något som väcker deras engagemang eller intresse. Hjärnforskning visar att just film som kommunikationsmedel kan vara otroligt kraftfullt. Väl genomförd, har den förmågan att ”transportera” vår uppmärksamhet in i berättelsen till den grad att vi identifierar oss med karaktärerna, upplever det dem upplever och känna det dem känner. Vårt medvetna förflyttas in i berättelsens värld samtidigt som vi försöker förstå det som händer och undrar hur det ska gå. Med film har vi alltså en fantastisk möjlighet att påverka mottagaren, om vi gör det på rätt sätt. Och rätt filmmusik är en av de absolut främsta grundstenarna för att skapa bra reklam, bra företagsfilmer och just rätt känsla hos vår målgrupp, men även långvariga minnen.

Produktionsmusik utan djupare tanke

I princip alla filmer som vi ser finns det någon form av musik. Ibland lägger vi märke till den, ibland inte.  Musiken upplevs ofta mest som utfyllnad och lovar mer än vad filmen egentligen förmedlar till oss. Ibland är omständigheterna i en produktionsprocess inte bättre än att valet av musik kommer relativt sent i den kreativa processen och agerar mer som utfyllnad för att filmen inte ska upplevas alltför torr.

Som contentbyrå är det viktigt att planera in musik som ger den önskad upplevelse. Om du har ambitionen att nå fram mer kraftfullt till din målgrupp så kommer du bli inspirerad av hur några av världens främsta storytellers jobbar med filmmusik: Pixar Animation Studios. Kanske kommer det inspirera dig till att tänka större och djupare nästa gång du diskuterar eller väljer musik till din film.

Musik som en del av berättelsen

I filmen UP! från 2009 får vi följa med Carl Fredricksen, en äldre bitter man, på hans resa till Paradise Falls. Hans farkost är hans eget hus som flyger fram med hjälp av tusentals ballonger. Med sig har han en oönskad fripassagerare vid namn Russel. I filmens början ser vi Carls liv som ung. Vi hör det fantastiska stycket ”Married Life” av Michael Giacchino. Rekommenderar att titta igenom hela klippet.

Otroligt vackert, samtidigt som det är sorgligt. Carl har inte alltid varit en bitter man. Han var en älskande make som levde ett gott liv tillsammans med sin hustru. Lägg märke till hur melodin är den samma under både upp- och nedgång i Carls liv. Denna melodi hör vi sedan inte igen under tiden äventyret i filmen växer fram.

I filmen får vi följa den gamle Carl på hans stora äventyr på väg mot en annan vackrare plats. Det är en häpnadsväckande resa han och hans medpassagerare Russel får vara med om. Långt senare i filmen finner vi Carl i ett läge där han är nära på att ge upp. Då hittar han återigen boken som Ellie och han skapade som unga. Han tar fram den och börjar bläddra.

Gråter du nu också? Ellie är tillbaka. Det är som om hon aldrig lämnat Carls sida. Vi som jobbar med filmproduktion inspireras av hur skickligt Pixar vävt in detta.

I musikstycket ”Stuff we did” hör vi samma melodi som spelades i början av filmen när vi lärde känna Carl och hans hustru. Man har alltså parat ihop hela Carls tidigare liv, historia och bortgången av hans hustru med denna melodi. Nu återupplever vi den igen samtidigt som Carl får hoppet tillbaka.

Det är samma mönster i Finding Nemo när hans pappa hittar honom när han bara var ett litet fiskägg och sedan senare i filmen när de återförenas. Musiken vävs ihop med karaktärerna och de olika momenten i filmen. Detta drar oss som tittare djupare in i berättelsen och får oss att känna empati och dela upplevelserna rent känslomässigt.

5 tips vid val av musik till dina filmer

Jag skriver det redan uppenbara – musik är som bensin på eld i en bra berättelse när man använder den på rätt sätt. För att summera har jag sammanställt några enkla tips för dig som ofta beställer film.

  1. Ta upp frågan om musikval tidigt i den kreativa processen. Vad vill ni att tittarna ska få för känsla kring ert budskap eller varumärke?
  2. Ställ dig frågan: Hur kan musiken jag väljer stärka berättelsen och inte bara snabbt väljas ut utifrån stämning i de aktuella scenerna? Kan de återspegla karaktärerna eller budskapet på ett djupare plan?
  3. Testa flera olika musikspår i kippningen och spela upp korrektur för kollegor och bekanta och fråga hur de upplever känslan i filmen.
  4. Allokera budget för en musikkompositör i projektet. Om den budgeten inte finns, ta kontakt med företag som t.ex. Epidemic Sound eller Universal Production Music som tillhandahåller musik särskilt skapad för film och tv. De har även en mycket bra kundsupport dit du kan skicka en Spotifylista med referensmusik och få förslag utifrån den.
  5. Lova inte för mycket! Alltför ofta används musik som är mer dramatiskt eller energisk än vad filmens innehåll motsvarar. Reklamfilmen om er nya webbtjänst är inte samma sak som när Luke Skywalker strider mot Darth Vader i Star Wars. Det kan leda till att budskapet uppfattas som ej trovärdigt och överdrivet. Välj musik som är i nivå med din berättelse.

Kontakta oss på Kommunikationsbyrån Populate när du vill ha hjälp att skapa bra reklamfilm.

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artiklar om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.