Spridningsboken: Hur utvärderar jag en videoannonseringskampanj?

Den slutgiltiga utvärderingen skiljer sig från den löpande utvärderingen på så sätt att den fokuserar på att mäta resultatet mot era nyckeltal. Den syftar inte till någon ytterligare optimering. Resultatet är ett viktigt redskap för optimering av er nästa film. Den slutgiltiga utvärderingen bör därför inte enbart betraktas som en resultatrapport, utan mer som en del i er långsiktiga strategi. 

Några saker att fokusera på i denna utvärdering: 

Total visningstid: Den totala visningstiden är ett av de viktigaste värdena att ta med i utvärderingen, eftersom den visar hur mycket tid er målgrupp totalt tillbringade med er kommunikation under kampanjperioden. Om ni lyckats segmentera fram en relevant målgrupp så kan den totala tid de tittat på er film ställas mot investeringen. 

Antal visningar: Detta är den enklaste siffran att mäta, men den är inte den viktigaste och ska inte ses som ett kvalitetsmått. För att få ett bättre mått på effektiviteten hos er film behöver ni komplettera antalet visningar med ytterligare mätvärden, till exempel: 

View-through rate (VTR): VTR är ett mått på hur många intryck (impress- ions) som konverterats till visningar och är ett mycket viktigt mått på hur er annons presterat. Ett intryck registreras så fort en tittare börjar se filmen, men registreras inte som en visning förrän efter flera sekunder. Om en tittare väljer att hoppa över en videoannons eller scrolla förbi en film registreras detta enbart som ett intryck och inte som en visning. VTR blir alltså ett mått på hur många som börjat titta på filmen och sedan stannat kvar för att se en längre del. Denna statistik visar alltså hur er film har fångat tittarnas intresse. Det är ett avgörande mått för hur väl en videoannons har presterat, eftersom tittarna i många fall har möjlighet att antingen hoppa över eller se klart filmen. 

Experttips: Skillnaden i statistik mellan Facebook och YouTube kan vara stor, ofta för att de räknar ut antal visningar på helt olika sätt. På Facebook registreras en visning efter tre sekunder, även om filmen autostartar och ljudet aldrig slås på. På YouTube registreras en visning efter ungefär 30 sekunder. Väg in dessa faktorer när ni utvärderar resultat från de här olika plattformarna. 

Retentionstid

Retentionstiden är, som vi tidigare nämnt, längden
på en genomsnittlig visning. Hur länge tittarna ser er film är ett bra mått på hur intressant och relevant er film upplevs. Det är också ett av de viktigaste måtten för sökranking.
I den här statistiken kan ni dessutom se exakt var i er film ni förlorade tittarna, vilket ger ovärderliga insikter i hur ni ska lägga upp nästa film. Vi rekommenderar att mäta retentions- tid i procent hellre än faktiska minuter och sekunder, eftersom alla filmer är olika långa. 

Engagemangsrapport

Här sammanställs hur många interaktioner er film haft, till exempel delningar, kommentarer, gilla/ogilla etc. Interaktion sker alltid som ett resultat av känslor, så det är ett bra mått på hur engagerande er film har varit. 

Förtjänade resultat

Kallas ibland earned views eller earned subscribers. Ett förtjänat resultat registreras när en tittare ser en annan film från er kanal eller prenumererar på kanalen inom en vecka efter att ha sett er film. Detta resultat är ett bra mått på engagemang och intresse för ert varumärke. För att räkna ut förtjänat resultat för organisk spridning kan man titta på hur mycket trafik som kommit till er film från er kanalsida eller från era andra filmer. 

Målgruppsresultat

Det finns en mängd demografisk data tillgänglig, så se till att kontrollera om ni verk- ligen nått er förväntade målgrupp. Om statistiken visar att ni haft svårt att nå fram till en specifik målgrupp bör ni överväga att komplettera er kommunikation med en film foku- serad på dessa, och även ta hjälp av videoannonsering. 

Vill du veta mer om spridning?

I vår Spridningsbok kan du läsa mer om hur du bygger din målgrupp, når ut med din film, remarketing och mycket mer!

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artiklar om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.