Spridningsboken: Fördelarna med videoannonsering

Det finns många fördelar med videoannonsering. Synligheten är en av de starkaste, och man bör särskilt tänka på dessa fyra aspekter:

Annonsforumen 

Eftersom våra sociala medier allt mer
består av film blir de högintressanta för videoannonsering. Gränsen mellan en reklamfilm och en film från en vän suddas ut när båda dyker upp i samma användarflöde. Det ger videoannonsörer en chans att vara mer personliga och fånga tittaren där denne befinner sig, istället för att försöka dra blickarna till ett dedikerat annonsutrymme. Här är det värt att säga att Facebook i början av 2018 gjorde en stor förändring i sin algoritm, vilket fick drastiska konsekvenser för videoannonsering. De personliga relationerna prioriterades ännu mer konkret i och med denna uppdatering, med resultatet att många varumärken såg drastiskt minskade tittarsiffror på sina filmer. Det går alltså inte längre att förlita sig på organiska visningar på sina Facebook-filmer, om man inte lyckas få sina följare att själva dela de. Därmed blir videoannonsering ännu viktigare och närmast en hygienfaktor för er som vill ut med ert budskap via film på sociala medier. 

Tittarupplevelsen 

En mycket intressant faktor i val av plattform är hur tittarupplevelsen påverkas av användarbeteendet på respektive plattform. Detta är särskilt relevant för YouTubes linjära annonsformat. När tittaren klickar för att se en film och en videoannons med fem obligatoriska sekunder kommer upp, sätter detta tittaren i ett mycket aktivt tillstånd. Tittaren måste nu medvetet välja att antingen se eller hoppa över annonsen. Det kan göra att budskapet fastnar på ett annat sätt än när man mer passivt scrollar förbi en videoannons. 

Ytterligare en aspekt kring tittarupplevelsen är möjligheten att inte bara optimera för en specifik målgrupp, utan också för specifika annonsformat. En av de snabbast växande trenderna inom videoannonsering under 2018 var vertikal video. Den blev tidigt en standard på Facebook och Instagram och anammades och av Youtube under andra halvan av 2018. Att nå tittarna med ett vertikalt format då de använder mobila enheter ger mer än en dubbel så stor exponeringsyta för din film. Dessutom, i och med att Facebook- och Instagramanvändare alltid scrollar igenom sina flöden vertikalt kommer din film att synas längre för varje tittare och chansen att du fångar tittarna med ditt budskap blir större. Tänk därför en extra gång på var du ska publicera din film, om det är en vertikal eller horisontell plattform, och se sedan till att du tar fram din film med en extra formatanpassning. 

Intresseväckande 

I ett utrymme där en videoannons konkur- rerar med andra bildannonser söker sig ögonen direkt till det rörliga. Rörlig bild ger tittaren ett större och mer omedelbart intryck än en bildannons. 

Mätbarhet 

Den stora mängden statistik om annonsens resultat är också en faktor som talar för videoannonsering. Unik statistik för videoannonser är till exempel information om hur länge tittarna har sett en film, och var i filmen tittare väljer att sluta titta. Detta är oerhört värdefull information att ta med i utvärderingar. 

Vill du veta mer om spridning?

I vår Spridningsbok kan du läsa mer om hur du bygger din målgrupp, når ut med din film, remarketing och mycket mer!

17.06.2020

Kim Johansson

Spridningsboken: Hur utvärderar jag en videoannonseringskampanj?

När kampanjen som er film är kopplad till är slut, eller ni anser att filmen ”levt färdigt”, är det dags för en slutgiltig utvärdering, även om ni låter filmen ligga kvar på er kanal.

Läs mer...

17.06.2020

Kim Johansson

Spridningsboken: Vad är organisk spridning?

Med begreppet ”organisk spridning” menar man visningar av din film som uppstår på grund av att en tittare själv hittar fram till din film. Detta kan ske som ett resultat av att din film visats i Googles sökresultat, genom att någon annat delat ditt innehåll eller genom att en algoritm rekommenderat innehållet. Man räknar alltså inte trafik från köpt videoannonsering till det organiska.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.