5 tips för en effektiv korrekturprocess

– Kan du titta lite på det här? Orden känns igen från otaliga möten där någon visar upp en pågående arbete. Vad ska du egentligen säga för att få din vilja igenom? Vilka fallgropar bör du undvika när du ska komma med kommentarer i ett pågående filmprojekt? Vi listar tipsen!

Välkommen till andra delen i vår serie 5 tips! I en tidigare artikel har du kunnat läsa 5 tips för att lyckas med att köpa tjänster inom beställningsfilm.

1. Involvera inte hela arbetslaget samt deras morbröder och grannar. 

Vi svenskar älskar att ha möten och öppna diskussioner. En ny rapport från Svenska Möten pekade på att svenskarna gör av med nästan en hel arbetsdag i veckan på bara möten. När det kommer till filmprojekt så är öppna diskussioner inte alltid att föredra. Då fler av oss är konsumenter av film är vi fler och fler som ser oss som tyckare. Vi recenserar tv-serier och filmer vi sett och knappt så är ett youtube-klipp slut innan vi ombeds kommentera. Men en tv-serie på Netflix och er film behöver inte ha samma syfte och därför kan den typ av feedback som är konstruktiv för projektet se annorlunda ut. För att vara säker på att få konstruktiv feedback: Bestäm en arbetsgrupp internt hos er som ska arbeta med filmen. Se till att denna arbetsgrupp är välinformerad om filmens syfte och målgrupp. Sätt också en person som är huvudansvarig, som kan sålla bland och medla mellan åsikterna. Filmer tenderar att väcka känslor (det är oftast deras syfte!) och ibland kan diskussionerna gå varma.

Om det är en intern film så kan det också vara bra att ha en referensgrupp med deltagare som de facto tillhör målgruppen. Den gruppen kan användas för mer rå och ogenomtänkt feedback. I externa fall kan t.ex. en fokusgrupp användas om tid och utrymme finns.

2. Behåll fokus på filmens syfte och målgrupp

Försök att hela tiden behålla mottagarens glasögon på dig när du tittar på filmen. Fundera på vad som skiljer dig och den tänkta målgruppen åt, och tänk på att din mottagare förmodligen bara kommer se filmen en enda gång. Undvik med andra ord att överanalysera, gå mycket på din magkänsla.  Ha också i åtanke vad målgruppen kan finna för värde i filmen, varför ska den se just er film? Ta fram briefen ni skrev när ni beställde projektet: hur väl svarar filmen mot denna? 

3. Ta ett helhetsgrepp på synpunkterna!

När du visat filmen för dina kollegor och ska samla in feedback: Sätt ett sista datum där de måste ha inkommit med sina synpunkter. När datumet kommer går du igenom mailen och samlar alla synpunkter i ett enda dokument. Då kan du se om några synpunkter motsäger varandra eller känns otydliga. Du kan också se om några synpunkter motsäger filmens huvudsyfte och sålla bort dessa. 

4. Försök att formulera dina synpunkter

Tänk att du ska förklara för en hantverkare som ska bygga om hemma hos dig hur vill ha det nya köket. Hur gör du? Förbereder du dig med referensbilder, mått och kanske en lång historia om en drömmorgon i köket eller skickar du bara ett sms med: ”Gör det bra, du är ju proffs!”. Det kan låta löjligt, men när deadlinen för att komma med feedback på filmer kryper närmare blir det lättare och lättare att bara skriva något kort för att hinna med. För dig kanske beskrivningen ”Gör det bättre” är solklar, men försök att ha mottagarens glasögon på dig.

Ta en extra minut och fundera igenom vad du egentligen vill åstadkomma med dina kommentarer. Är det musiken som borde bytas ut, grafiken 30 sekunder in i filmen som är för gul eller borde vi korta ner introt? 

5. Våga ställa frågor!

Allt som du läst hittills kan låta krångligt och fullt av pekpinnar. Sanningen är att ett filmprojekt kan vara komplicerat, men det är ju därför du har anlitat en byrå. Våga höra av dig och ställa frågor. Vad kan du tycka till om? När bör du tycka till om det? Ju tidigare i korrekturprocessen du lyfter eventuella synpunkter desto större chans till ett lyckats filmprojekt. Din filmbyrå finns till för att hjälpa dig, utnyttja deras kunskap!


17.06.2020

Kim Eklöf

Spridningsboken: Hur utvärderar jag en videoannonseringskampanj?

När kampanjen som er film är kopplad till är slut, eller ni anser att filmen ”levt färdigt”, är det dags för en slutgiltig utvärdering, även om ni låter filmen ligga kvar på er kanal.

Läs mer...

17.06.2020

Kim Eklöf

Spridningsboken: Vad är organisk spridning?

Med begreppet ”organisk spridning” menar man visningar av din film som uppstår på grund av att en tittare själv hittar fram till din film. Detta kan ske som ett resultat av att din film visats i Googles sökresultat, genom att någon annat delat ditt innehåll eller genom att en algoritm rekommenderat innehållet. Man räknar alltså inte trafik från köpt videoannonsering till det organiska.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.