5 tips för att lyckas med att köpa tjänster inom beställningsfilm

Efter att ha hjälpt en mångfald av organisationer med inköp av filmtjänster under närmare 12 år är insikten att det finns vissa komponenter som är mer kritiska för att lyckas med ett framgångsrikt inköp. Ett framgångsrikt inköp kan definieras som ett projekt där uppsatta kvalitetsmålen uppnås inom överenskomna ramar, som i regel är budget och tidsplan. Den viktigaste insikten är att du som beställare inte köper in en film utan effekten av en eller flera filmer.

     1. Bearbeta din kommunikationsstrategi innan du kontaktar en filmbyrå

Oftast börjar ett filmprojekt med att du som beställare har ett kommunikationsbehov av något slag. För att du ska kunna få ett bra resultat av dina filmer behöver du landa i grundläggande kommunikationsstrategiska frågeställningar som syfte, målgrupp, budskap, och projektets förutsättningar. Innan du har landat i dessa frågor är det ingen bra idé att kontakta en leverantör, om det nu inte är så att kommunikationsbyrån ska hjälpa dig med att komma framåt med dessa frågor.

     2. Projektets kvalitetskrav

Det är svårt att mäta kvaliteten i kunskapsintensiva tjänster då den till stor del är subjektiv och beror på interaktionen mellan beställare-leverantör. Oftast är det svårt att formulera målsättningar och inte sällan kan beställare lite slarvig uttrycka målsättningar för en film som kanske känns bra, exempelvis att ”filmen ska vara inspirerande”. Men att producera en företagsfilm som är inspirerande är en mycket svår uppgift som kräver en hel del av både företaget som beställer och filmbyrån. Bland annat så kan filmen inte vara informativ utan måste bygga på en bra berättelse och känslor, innehållet måste vara relevant för mottagaren (vilket kräver målgruppsinsikter och en tydlig segmenterad målgrupp) och det får inte finnas målkonflikter med beställarens krav.

Ett tips är att formulera filmprojektets mål i samspråk med din leverantör. Oftast skapar det bättre förutsättningar att definiera mål som är realistiska och mätbara om man har en öppen diskussion med leverantören. Detta är en viktig punkt, då leverantörens uppgift är att hjälpa dig att nå projektets målsättningar inom dina ramar, som vanligtvis är budget och tidsplan.

     3. Förväntningar på kommunikationen via din film

Vilka förväntningar kan du ha på en film? Utifrån kunskapen om vår perception och uppmärksamhetssystem vet vi att filmmediet har vissa möjligheter och begränsningar. Att använda film för att informera är sällan det mest effektiva sättet att använda mediet. Därför är det viktigt att bestämma vad filmens roll är i kommunikationsarbetet. Exempelvis, filmen ska väcka intresse för en fråga som just nu är viktig i Stockholm och sedan ska vi leda målgruppen vidare till vår webbsida som hanterar den lokala frågan. Då är filmens roll ”intresseväckare”. Genom att definiera filmens roll i kommunikationen blir det också enklare att kravställa för innehåll-och produktionsarbetet. Och dessutom är det viktig att leverantören förstår dina förväntningar.

     4. Produktionsbolagets arbetsprocess

En stor utmaning för dig som köper film är att du inte riktigt vet vad du får förrän långt in i processen. För att du ska kunna ha goda möjligheter att ge rätt feedback i rätt tid under skapandeprocessen behöver produktionsbolaget ha en bra arbetsprocess. Genom en dokumenterad och välbeprövad arbetsprocess minskar även risken för kostsamma avvikelser och överraskningar. Be därför alltid om att få ta del av filmbyråns arbetsprocess och fråga om det finns tydliga kontrollpunkter för att säkerställa kvalité och att budget och tidsplan hålls.

     5. Projektstyrning

Filmskapande drivs i projektform. Att välja en leverantör som jobbar med professionell projektstyrning är helt centralt för att ni ska lyckas nå projektet målsättningar inom bestämda ramar utan kostsamma avvikelser. Inte sällan är projektledarens erfarenhet och kompetens avgörande för hur projektet löper. Säkerställ att leverantören har duktiga projektledare och jobbar professionellt med projektstyrning.

Nu kanske vän av ordning tänker att ingen av tipsen handlade om själva filmproduktionen. Erfarenheten är att filmproduktion har blivit en hygienfaktor på dagens marknad, det finns många duktiga producenter. Inte sällan är det andra delar som avgör om inköpet blir framgångsrikt eller inte. Självklart behöver du säkerställa att konsulterna som anlitas är duktiga hantverkare, som kan berättandet och filmskapandet. Men det räcker inte enbart med duktiga hantverkare för att nå en framgång, dvs att projektets kvalitetsmål nås inom de överenskomna ramarna.

01.12.2022

Kim Eklöf

5 tips – så får du till en bra julkalender

Så, du har bestämt dig för att din organisation är redo för att ta det ultimata steget. Till det vill vi bara säga grattis! Ni ska bli med egen julkalender! Det är ett stort ansvar men också så belönande. En julkalender är en utmärkt plats att få släppa ut sidor av organisationen som annars inte

Läs mer...

28.11.2022

Kim Eklöf

Hur kommunicerar man med ungdomar?

Hur man kommunicerar med unga människor är för många en olöslig gåta. Vi frågade någon som vet, om vad som är nyckeln till förtroende i kommunikation med unga.   Sofia Strand är barnmorska på Ungdomsmottagningen och enhetschef för barnmorskorna på tre mottagningar i Stockholms län. En av dem är Ungdomsmottagningen online i Stockholms län, som Sofia

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.