Akademiska Sjukhuset lanserar film om fosterdiagnostik på nya språk

Information om fosterdiagnostik för fler. I dagarna lanserar Akademiska Sjukhuset i Uppsala, tillsammans med Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård, 1177 en film om fosterdiagnostik. Filmen, som är en handfast informationsfilm om fosterdiagnostik, spelades tidigare in på Akademiska Sjukhuset och Gottsunda Vårdcentral, har nu översatts till tre språk utöver svenska.

–  Redan från början har Akademiska Sjukhuset varit tydliga med att filmen ska kunna anpassas till fler språk än bara svenska. Idag gläds vi åt att filmerna finns både på somaliska, arabiska och engelska säger Kim Johansson, som drivit projektet hos Populate film agency.

Somaliska, arabiska och engelska

Filmen om fosterdiagnostik lanserades ursprungligen i maj i år, men nu kommer andra än svensktalande kunna ta del av informationen på sitt modersmål.

–  Ända sen lanseringen har vi fått efterfrågningar nationellt sätt gällande språket. Vi har fått positiva synpunkter på filmen, som att den är bra och användbar, men att de krävs fler språk för att nå ut med informationen även till de som inte talar svenska, säger Lena Axén, samordningsbarnmorska på Kvinnokliniken på Akademiska Sjukhuset.

Fler kan garanteras en tryggare vård

Nationellt sätt finns det idag 166 sjukvårdstolkar i Sverige, men ingen av dessa tolkar det somaliska språket. När personer som pratar somaliska besökt fosterdiagnostiken har det tidigare hänt att de fått förlita sig på att släktingar eller vänner tolkat informationen, något som både är farligt och odemokratiskt. Genom att filmen nu översatts av certifierade tolkar med fokus på medicinsk korrekthet och att underlätta för målgruppen att ta till sig av informationen, hoppas nu ansvariga att man ska kunna garantera att alla föräldrar får samma information.

–  Det här måste göras, annars har vi ett demokratiproblem. Tidigare har vi fått höra kvinnor som inte vågat söka fosterdiagnostik av rädsla för att det skulle vara dyrt, vilket såklart är en falsk föreställning eftersom det är helt gratis i Sverige att göra en sådan typ av undersökning. Jag tror jag pratar för alla inblandade när jag säger att vi är stolta att äntligen kunna råda bot på den här typen av problematik och skapa en tryggare vård nu när filmen om fosterdiagnostik finns på modersmål som fler kan förstå, avslutar Kim Johansson.

Filmerna finns tillgängliga gratis på 1177.se/fosterdiagnostik och på mödravårdens webbplats.

04.09.2019

Kim Johansson

Flera samhällsaktörers filmer nominerade till Publishingpriset.

Under 2018 har vi arbetat med ett flertalet spännande projekt och nu får vi beviset att det inte bara är vi som tycker så. Några av våra projekt är nominerade till Publishingpriset.

Läs mer...

18.04.2019

Kim Johansson

Populate och Sveriges Läkarförbund nominerade till Swedish Content Awards

Under 2018 gjorde Populate och Sveriges Läkarförbund webbserien "Hur mår vården?". Det var en serie med patienten i centrum som försökte ta tempen på vården. Under första säsongen så visades serien över en halv miljon gånger.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.