Tycker Facebook att dina filmer är värdelösa?

I mitten av januari gick Facebook ut med information om övergripande förändringar i den algoritm som bestämmer vilket innehåll som visas i användares nyhetsflöde. De uppdateringar som genomförts har som syfte att föra Facebook mer tillbaka till plattformens kärna, med ett ökat fokus på interaktion från person till person. Interaktionen från företag till person kommer därmed att medvetet nedgraderas i nyhetsflödet, vilket kommer att få en synbar effekt för Facebook-sidor, inte minst när det gäller deras filmer.

Varför slår Facebook mot företag och organisationer?

Det är viktigt att komma ihåg att Facebook startades som en social plattform, där fokus låg på användares möjlighet att interagera med varandra och dela upplevelser och intryck. Med den explosiva tillväxt som Facebook såg från 2008 och framåt kom allt fler företag att lägga ökat fokus på sin Facebook-kommunikation, och i takt med plattformens fokus på film började också allt fler företag att publicera och annonsera erbjudanden och information via film. Fram till idag har vi sett en tydlig effekt av detta: Användarnas nyhetsflöden fylls till allt större del av rörligt material, både i videoannonser och från sidor som de har valt att följa. Detta har gjort Facebook till en både attraktiv och effektiv plattform för företag och organisationer, men det har också inneburit att stora delar av det genomsnittliga nyhetsflödet dominerats av icke-personligt innehåll, eller “passivt innehåll” som Facebook kallar det. Genom att nedgradera denna typ av innehåll i den nya algoritmen hoppas man förflytta fokus till det som skapar interaktion mellan användarna.

Vad kommer förändringen att innebära?

För den genomsnittlige användaren innebär förändringen att nyhetsflödet nu innehåller mer poster från vänner, och mindre från företag. Det företagsinnehåll en användare ser är primärt sådant som delas från vänner eller kommenteras av flera personer i användarens nätverk. För företag och organisationer kommer förändringen troligen att synas i ett minskat organiskt resultat för inlägg och därmed minskade eller mer dyrköpta click-throughs. För filmer kan man räkna med minskningar i både antal visningar och i total visningstid.

Vad behöver du göra?

Nyckeln till att lyckas trots den nya algoritmen ligger i begreppet “passivt innehåll”. Om du vet att din Facebook-sida publicerar poster och filmer som inte genererar organisk interaktion behöver du byta strategi. För att ditt innehåll ska kunna fortsätta att nå ut till användarna måste det finnas komponenter som uppmuntrar till, och skapar, interaktion och engagemang. Detta bör förstås alltid gälla för extern kommunikation, men den enorma räckvidd som Facebook erbjuder kan ibland lura oss till att tro att det räcker med att publicera på Facebook för att få spridning. Så är inte längre fallet och det är helt i sin ordning. Det är nu hög tid att börja fundera på hur du kan anpassa ditt budskap för att skapa effekt hos din målgrupp.

Våra tips inför 2018

Framför allt kommer 2018 att kräva att företag och organisationer lär känna sina målgrupper bättre, för att förstå hur man ska kunna leverera innehåll som användarna frivilligt väljer att interagera med. Ett sätt att närma sig det kan vara att skifta något av budgeten för annonsköp till att istället investera i strategiskt arbete. Vi har sett flera kunder som gjort den resan och ser starkare resultat från organisk spridning än man tidigare gjorde från köpt spridning.

I en värld där fler och fler konkurrerar om användarnas uppmärksamhet med allt större resurser, är det till slut användarna själva som kommer att välja vilken typ av innehåll de vill se. Det är i grund och botten det Facebooks nya algoritm handlar om, och de företag och organisationer som anpassar sig till detta är de som kommer att lyckas.

 

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artikel om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.