Storytelling med Creative Commons istället för stockbilder

Har du tröttnat på stockbilder på hipsterkillar som dricker kaffe eller människor som bestiger berg? I den här artikeln går vi igenom hur du kan använda public domain för att skapa kreativ och lite annorlunda kommunikation.

Det är många som försöker lära sig, inspireras av och kanske rent av härma de gamla mästarnas fotografier och bilder. Men hur skulle det vara om jag berättade att man bara kan stjäla deras verk rakt av? Det är visserligen en sanning med modifikation, men internet kryllar av verk vars upphovsrättsskydd antingen har slutat gälla eller aldrig funnits. Låt mig förklara.

Vad innebär Public domain?

Det finns verk vars upphovsrättsliga status klassats som public domain. Public domain syftar till att verket är fritt att använda i skapande av nya verk. Oftast är ett verk klassificerat som public domain för att det skapades för så pass länge sedan att verkets skyddstid gått ut, vilket i Sverige är 70 år efter upphovsrättsinnehavarens död. Även om begreppet från början kommer från det amerikanska rättssystemet så har det börjats användas över hela världen.

Det som skiljer amerikansk och svensk upphovsrätt åt är att i Sverige upphör aldrig rätten att bli omnämnd som ett verks skapare. Därför är det viktigt att vara noga med att ange skapare ifall du vill använda svenska verk.

Sök bilder på Creative Common

Bli inte avskräckt nu av alla varningsflaggor, det behöver faktiskt inte vara så svårt. Det finns organisationer och hemsidor som i vissa fall har gjort lite av arbetet åt dig. Den ideella organisationen Creative Commons verkar för att förenkla för företag, kreatörer och konsumenter att dela med sig av sina verk. Detta gör de genom att ha tagit fram ett antal licenser som alla betyder att verken får spridas, med eller utan restriktioner. De är lite för många för att gå in på här, men den intresserade kan läsa mer hos Creative Commons http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/. För enkelhetens skull kommer vi i denna text bara titta på verk som har licensen CC0, som alltså är helt fria att använda. (Kom dock ihåg att det är god sed att uppge verkets skapare!)

Jag upptäckte public domain när jag för några år sedan när jag snubblade över France in the year 2000 http://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/. Det är teckningar av olika artister som placerats i franska cigarr-lådor i slutet av 1800-talet. Teckningarna visar hur de trodde att Frankrike år 2000 skulle se ut. Såhär, 100 år senare visar de hur otänkbart det var med internet eftersom många av teckningarna handlar om olika post-innovationer.

Våga blanda nytt och gammalt material

Självklart kan man bläddra igenom public domain-verk för skojs skull, men det är när man vill skapa något eget som de verkligen kommer bra till hands. Flertalet av de flödes-filmer, jfr. http://Kit.se, är skapade delvis av public domain-material. Gamla bilder och videos kan, när de blandas med moderna diton få en riktigt fin effekt. Här är en av deras filmer som heter “Så blir du kärleksproffs”.

Tips på sidor med Public domain

En bra plats för nybörjaren inom Public domain. Redaktörerna på PDR går igenom massvis med källmaterial för att sortera ut det bästa (och ibland det värsta) i public domain-djungeln. Längst ned på varje sida står det också vilka rättigheter som appliceras på det aktuella verket, vilket gör det lättare för dig att hitta verk som du får använda. Det här är platsen du ska börja på!

Flickr Commons är en blandning av gamla bilder från amerikanska myndigheter samt nytagna bilder där upphovspersonen valt att släppa materialet som public domain. Även här står det på merparten av bilderna vilka du får och inte får använda.

Archive.org är den stora källan bland återanvändning som innehåller nytt och gammalt. Om de två andra sidorna är som second hand-butikerna i stan är detta den stora ladan på landet. Här kan du få leta länge för att hitta något att använda, men när du väl gör det, kan du vara säker på att många andra inte har använt samma material. För att säkerställa att materialet är fritt att använda kan du använda dig av dess egna ”Collections” som gör en grovsortering åt dig.

Att tänka på vid återanvändning av befintligt material

Dubbelkolla alltid med urkällan till de verk du hittar. Om du skulle råka publicera/använda ett verk där upphovsrätten fortfarande gäller är du själv ansvarig för misstaget. Det kan ibland vara svårt eftersom det inte finns någon officiell databas för upphovsrätt. En bra måttstock kan vara årtal för publicering. Med amerikansk copyrightlagstiftning är det först nu som verk publicerade 1921 börjar inträda i Public Domain till exempel.

Vill du på ett snyggt sätt blanda gamla och nya grejer? Undvik nytagna foton med låg kvalité. Äldre foton (svartvita, eller innan 2009), GIF-filer eller videos kan dock ha en lägre bildkvalité utan att det upplevs konstigt. Tänk efter själv, bilder och videos var ofta av sämre kvalité förr och vi kan därför acceptera att de upplevs som lågupplösta i våra verk. Om foton däremot upplevs nytagna ställer vi vissa krav på kvalité och om dessa inte uppfylls finns risken att bilden bara upplevs som ”dålig”. Om du har en bild av låg kvalité kan du dölja det delvis genom att använda ett kraftigt färgfilter.

20.12.2018

Kim Johansson

5 tips för en effektiv korrekturprocess

– Kan du titta lite på det här? Orden känns igen från otaliga möten där någon visar upp en pågående arbete. Vad ska du egentligen säga för att få din vilja igenom? Vilka fallgropar bör du undvika när du ska komma med kommentarer i ett pågående filmprojekt? Vi listar tipsen!

Läs mer...

15.11.2018

Kim Johansson

Webbdirektivet 2018 för film

I den här artikeln går vi på ett enkelt sätt igenom vad du ska tänka på när det kommer till tillgänglighet och film. Bra förberedelser inför webbdirektivet alltså.  

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.