Interna influencers – 5 tips från Södertälje sjukhus

Foto: Södertälje Sjukhus

Många organisationer har fantastiska medarbetare och andra värden som alldeles säkert skulle kunna lyftas fram på ett intressant, relevant och sympatiskt sätt. Exempel på vanliga frågor som kan dyka upp är

Hur ska detta paketeras och distribueras på ett bra sätt i det nya medielandskapet?

Hur skapar vi bra content av allt bra vi redan gör?

Hur kommunicerar vi med nya medarbetare?

En organisation som har använt ett lite annorlunda grepp kring detta är Södertälje sjukhus. De använder sig av vad de kallar för interna influencers. I dessa tider då begreppet “Influencer” är mer aktuellt än någonsin tyckte vi att detta verkade vara ett intressant grepp att arbeta med employer branding. Därför ställde vi ett antal frågor till kommunikationschefen Yvonne Hejdenberg.

Att det är våra egna medarbetare som är budbärare och storytellers som kan inspirera andra är så självklart! Det var så vi började prata om Influencerbegreppet.

Vad är en intern influencer för er?

Det är en medarbetare som, genom olika kommunikationssätt och kanaler, kan förmedla sin egen genuina bild av hur det är att arbeta på Södertälje sjukhus, med syfte att få andra att bli nyfikna, intresserade och söka sig hit för att arbeta hos oss.

Varför ville ni gör det här/hur kom ni på idéen?

Att rekrytera och behålla medarbetare är bland det viktigaste vi som sjukhus har på agendan. Och vilka är bättre på att inspirera andra att börja jobba här än vi själva; Vi som trivs här och vet hur det är? Sjukhuset jobbar strategiskt och målmedvetet med arbetsgivarvarumärket sedan ett bra tag tillbaka och vi behövde ta nästa steg i den processen. Bland annat tog vi hösten 2018 beslutet om att börja arbeta med film som kommunikationsmedel och då behövdes medarbetare helt naturligt i dessa filmer. Det ena ledde till det andra och det stod klart för oss att det inte bara i film vi behöver så kallade påverkare, utan även i andra medier och på andra fysiska arenor. Att det är våra egna medarbetare som är budbärare och storytellers som kan inspirera andra är så självklart! Det var så vi började prata om Influencerbegreppet.

Det var så roligt, spännande och intressant att göra detta att jag själv just nu känner att det snart måste bli en ny mötesrunda!

Berätta lite om hur ni gick tillväga för att identifiera era interna influencers i organisationen.

Vi på kommunikationsavdelningen började med att fråga alla våra chefer om de hade några bra kandidater. Vi fick många förslag på medarbetare och dessutom hade vi själva flera egna bra kandidater som vi kände. Vi bjöd in samtliga till 10 minuters “speed-dating” med bland annat mig själv och sjukhusets VD. Då samtalade vi om livet på Södertälje sjukhus. Det var så roligt, spännande och intressant att göra detta att jag själv just nu känner att det snart måste bli en ny mötesrunda!

Hur har ni planerat att ”förvalta” dem/skapa incitament för fortsatt engagemang?

Vi erbjuder kontinuerligt våra influencers att vara med i olika sammanhang, som t ex fotograferingstillfällen, delta på mässor som sjukhusets representanter och ställa upp på intervju när media har någon aktuell fråga. Just nu håller vi på med ett arbete kring att låta våra influencers börja vlogga. Vi behöver kontinuerligt höra av oss till alla så att ingen känner sig bortglömd.

Foto: Södertälje Sjukhus

Vilka är dina fem (5) tips till de som också vill göra det här?

  1. Engagera (alla) medarbetare i att berätta om sin arbetsplats för andra med sina egna ord. Det är medarbetarna som gör det bäst! Låt berättelserna komma från platsen där kärnverksamheten sker.
  2. Begränsa inte idéer om på vilket sätt detta kan göras, möjligheterna är oändliga och det behöver inte vara kostsamt.
  3. Lyft fram olika yrkesgrupper. På sjukhuset har vi inlett influencerarbetet med att koncentrera oss på sjuksköterskor eftersom det är där bristen framförallt finns. Men vi ska även lyfta fram andra grupper på sikt. Film är ett tacksamt sätt att arbeta med influencers in action.
  4. Arbeta med proffs, det gjorde vi som inte har en egen avdelning för detta. En bra story kräver noggrant förberedelsearbete, noggrann kommunikationsplanering oavsett hur mycket av en naturlig kommunikatör influencern än är. Precis som med allt annat kommunikationsarbete.
  5. När ni har era influencers – interagera med dem regelbundet. Engagemang är en färskvara och det är viktigt att ni visar att ni bryr om det arbete de gör. Kom med nya idéer, stötta, ge feedback och viktigast av allt: var tillgänglig för dem.

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artiklar om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.