Hur kommunicerar man med ungdomar?

Hur man kommunicerar med unga människor är för många en olöslig gåta. Vi frågade någon som vet om vad som är nyckeln till förtroende i kommunikation med unga.  

Sofia Strand är barnmorska på Ungdomsmottagningen och enhetschef för barnmorskorna på tre mottagningar i Stockholms län. En av dem är Ungdomsmottagningen online i Stockholms län, som Sofia Strand även var projektledare för när den startade upp för några år sedan. Ungdomsmottagningen online innebär ett nytt sätt att nå och besöka ungdomsmottagningen, med kommunikation på de ungas villkor. 

– Vi har kvar vår vanliga telefontid på vardagar klockan 11-12, men de unga ringer inte oss. Ungdomar kan nå oss på flera sätt och ett populärt sätt är via chatten. Vi ser att de ofta skriver till oss på kvällen eller när de själva har tid. Sen kan vi svara dem under kontorstid. Under telefontiden ringer mest föräldrar, skolpersonal eller möjligtvis några resursstarka ungdomar. Unga lever i sina smartphones och vill vi nå dem måste vi finnas där. Tack vare att vi finns digitalt når vi personer som aldrig hade vågat kontakta oss annars, förklarar Sofia Strand.

Med appen ”Alltid öppet” kan unga i Stockholms län kontakta ungdomsmottagningen dygnet runt, för att chatta om sina problem och få råd, eller för att boka videomöte eller fysisk tid. En stor del av besöken på ungdomsmottagningen sker idag som digitala besök.

– I början var vi oroliga att vi skulle tappa den viktiga alliansen som uppstår i rummet vid ett fysiskt besök. Men det blev tvärtom. Det är mer jämlikt när de unga sitter i sin egen trygga zon och det underlättar när nåt känsligt ska komma fram. Vi har tystnadsplikt och får ett enormt förtroende som vi måste förvalta väl, säger Sofia Strand.

– Det handlar om att bygga förtroende och det har visat sig vara enklare att göra det i digital form. Vi måste vara oerhört varsamma med vårt batteri av frågor. Det är viktigt att vi frågar om vi får lov att fråga. ”Känner du att det är okej att jag frågar dig om det här svåra ämnet?” 

Idag finns Ungdomsmottagningen digitalt i flera av landets regioner. Sofia Strand anser att den typen av kommunikationskanaler är en nödvändighet för aktörer som vill kommunicera med ungdomar. 

– Om vi inte kan erbjuda den här kommunikationen låter de unga bli att söka hjälp för sina besvär, eller så väljer de privata aktörer. Men skillnaden mellan Ungdomsmottagningen och många privata aktörer är att vi har ett holistiskt perspektiv. Vi tar hänsyn till hur ser det ut runtomkring. Är du 14 år och vill ta ett graviditetstest undersöker vi vilka riskfaktorer som finns runtomkring, säger Sofia Strand.

Finns det några absoluta misstag som gör att man tappar ungas förtroende?

– Att gå över huvudet på ungdomar och missbruka deras förtroende, det är uteslutet. Vi måste vara jättetydliga med vår roll i kommunikationen, att vi har tystnadsplikt men också anmälningsplikt och informera om att det därmed kan bli påföljder om de exempelvis berättar om användning av droger, säger Sofia Strand. 

– Det måste vara väldigt tydligt på vilka premisser kommunikationen sker. Tydligheten är det som bygger förtroendet.

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artiklar om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.