Kopplingen mellan film och effekt

I början av 2019 lanserade branschföreningen Komm (Sveriges Kommunikationsbyråer) Effektprinciperna. Du kan ta del av dem i sin helhet här. (PDF)

Det är åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med kommunikationseffekt. Principerna vilar på en bred grund och med beprövad erfarenhet från branschen samt etablerad och ny forskning.

Detta har varit mycket efterlängtat då frågan kring kommunikationens affärseffekt är högaktuell. Den byrå och marknadschef som inte kan förklara för en ledning eller styrelse hur kommunikationen skapar affärsvärde får allt svårare att äska och behålla budgetpengar.

En av principerna handlar om att försöka rita upp en egen effektkedja, dvs en enkel modell som visualiserar en koppling mellan kommunikationsinsatsen och nyttan. En stor fördel med att testa rita upp en effektkedja är att det tvingar fram ett orsak-verkan-tänk som är viktig om man ska planera för effekt men också för att i efterhand kunna mäta effekt.

Ur ett filmperspektiv är detta också en utmärkt modell för att isolera filmens roll i kommunikationsinsatsen. Oftast är film en av flera kanaler som används i en kommunikationsinsats. Därför är det värdefullt (och nödvändigt) att kunna formulera vad filmen/erna ska tillföra till kommunikationen. Då kan du dels få en bättre kravställning i förhållande till dina leverantörer, och dels sätta tydliga mål som är realistiska och mätbara.

Beroende på vilka attitydeffekter som ska uppnås vet vi också att film som media är väldigt bra för att påverka intresse och känslor. Den är däremot inte alltid bäst lämpad för att öka kunskap och förståelse. Detta är bland annat kopplat till hur vårt uppmärksamhetssystem är uppbyggd, något som är väldokumenterad inom den neuropsykologiska forskningen.

Om du inte har läst Effektprinciperna så rekommenderar jag dig att ladda ner rapporten här.

01.12.2022

Kim Eklöf

5 tips – så får du till en bra julkalender

Så, du har bestämt dig för att din organisation är redo för att ta det ultimata steget. Till det vill vi bara säga grattis! Ni ska bli med egen julkalender! Det är ett stort ansvar men också så belönande. En julkalender är en utmärkt plats att få släppa ut sidor av organisationen som annars inte

Läs mer...

28.11.2022

Kim Eklöf

Hur kommunicerar man med ungdomar?

Hur man kommunicerar med unga människor är för många en olöslig gåta. Vi frågade någon som vet, om vad som är nyckeln till förtroende i kommunikation med unga.   Sofia Strand är barnmorska på Ungdomsmottagningen och enhetschef för barnmorskorna på tre mottagningar i Stockholms län. En av dem är Ungdomsmottagningen online i Stockholms län, som Sofia

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.