Bli en riktigt bra beställare av film

En filmproduktion blir så mycket bättre när ramarna är tydligt definierade. För dig som beställare finns det några faktorer du kan påverka, utöver budget och tidsplan, som bidrar till en bra slutprodukt. Vi har listat våra tips, så att du kan bli en riktigt bra beställare av film. Den viktigaste insikten är att du inte köper in film utan effekten av film.

  1. Ta en titt på din kommunikationsstrategi

Oftast börjar ett filmprojekt med att du som beställare har ett kommunikationsbehov av något slag. För att du ska kunna få ett bra resultat av dina filmer behöver du landa i grundläggande kommunikationsstrategiska frågeställningar som syfte, målgrupp, budskap, och projektets förutsättningar. Innan du har landat i dessa frågor är det ingen bra idé att kontakta en leverantör, om det nu inte är så att kommunikationsbyrån ska hjälpa dig med att komma framåt med dessa frågor.

  1. Projektets kvalitetskrav

Det är svårt att mäta kvaliteten i kunskapsintensiva tjänster, då den till stor del är subjektiv och beror på interaktionen mellan beställare-leverantör. Det kan vara svårt att formulera målsättningar. Inte sällan kan beställare uttrycka målsättningar som att ”filmen ska vara inspirerande”. Men att producera en företagsfilm som är inspirerande kräver en hel del av både företaget som beställer och av filmbyrån. Filmen måste bygga på en bra berättelse och på känslor, innehållet måste vara relevant för mottagaren. Då krävs målgruppsinsikter och en tydlig segmenterad målgrupp och det får inte finnas målkonflikter med beställarens övriga krav.

Ett tips är att formulera filmprojektets mål i samspråk med din leverantör. Det skapar bättre förutsättningar att definiera mål som är realistiska och mätbara. Den här punkten är viktig, då leverantörens uppgift är att hjälpa dig att nå projektets målsättningar inom dina ramar.

  1. Förväntningar på vad din film ska kommunicera

Utifrån kunskapen om vår perception och uppmärksamhetssystem vet vi att filmmediet har vissa möjligheter och begränsningar. Film talar till våra känslor och att använda film för att enbart informera är sällan det mest effektiva. Därför är det viktigt att definiera vilken filmens roll är i kommunikationsarbetet. Exempelvis, filmen ska väcka intresse för en viktig fråga och sedan ska vi leda målgruppen vidare till vår webbsida som hanterar frågan. Då är filmens roll ”intresseväckare”. Genom att definiera filmens roll i kommunikationen blir det också enklare att kravställa innehåll-och produktionsarbetet. Det är viktigt att leverantören förstår dina förväntningar.

  1. Produktionsbolagets arbetsprocess

En stor utmaning för dig som köper film är att du inte riktigt vet vad du får förrän långt in i processen. För att du ska kunna ha goda möjligheter att ge rätt feedback i rätt tid under skapandeprocessen behöver produktionsbolaget ha en bra arbetsprocess. Genom en dokumenterad och välbeprövad arbetsprocess minskar även risken för kostsamma avvikelser och överraskningar. Be därför alltid om att få ta del av filmbyråns arbetsprocess och fråga om det finns tydliga kontrollpunkter för att säkerställa kvalitet och att budget och tidsplan hålls.

  1. Projektstyrning

Filmskapande drivs i projektform. Att välja en leverantör som jobbar med professionell projektstyrning är centralt för att ni ska lyckas nå projektets målsättningar inom bestämda ramar utan kostsamma avvikelser. Inte sällan är projektledarens erfarenhet och kompetens avgörande för hur projektet löper. Säkerställ att leverantören har duktiga projektledare och jobbar professionellt med projektstyrning.

Nu kanske vän av ordning tänker att inget av tipsen handlade om själva filmproduktionen. Erfarenheten är att filmproduktion har blivit en hygienfaktor på dagens marknad, det finns många duktiga producenter. Inte sällan är det andra delar som avgör om inköpet blir framgångsrikt. Självklart behöver du säkerställa att konsulterna som anlitas är duktiga hantverkare, som kan berättande och filmskapande. Men det räcker inte med duktiga hantverkare för att nå en framgång, dvs att projektets kvalitetsmål nås inom de överenskomna ramarna. Du köper nämligen egentligen inte film, utan effekten av film.

01.12.2022

Kim Eklöf

5 tips – så får du till en bra julkalender

Så, du har bestämt dig för att din organisation är redo för att ta det ultimata steget. Till det vill vi bara säga grattis! Ni ska bli med egen julkalender! Det är ett stort ansvar men också så belönande. En julkalender är en utmärkt plats att få släppa ut sidor av organisationen som annars inte

Läs mer...

28.11.2022

Theresa von Hofsten

Hur kommunicerar man med ungdomar?

Hur man kommunicerar med ungdomar är för många en olöslig gåta. Vi frågade någon som vet om vad som är nyckeln till förtroende i kommunikation med unga. 

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.