Att prata om svåra frågor med film

Varför?

Filmen kan utmana oss genom att ställa frågor vi tidigare inte ställt oss själva. I sitt längre format kan den synliggöra sammanhang för olika frågor och väcka känslor. Känslor som kan hjälpa oss med en inre dialog om sånt som är svårt att prata om eller sätta ord på.

Vi kan prata om undersköterskans slitsamma arbete, men att genom film följa med en dag på avdelningen kan vi få en bredare bild. Om vi dramatiserar innehållet med olika verktyg (bra manus och skådespel, klippning, musik) tillåter det oss att känna det som hen känner. Tillexempel när de möter någon som skadats svårt eller är orolig för sin hälsa.

Vi minns bättre det vi känner.

Utbildandet då? Kan man använda känslor för att lära ut något? Jo, filmens förmåga att frambringa känslor kan göra lärandet lustfyllt och förbipasserar vårt annars så smala filter för vad vi tar till oss. Vi minns bättre det vi känner. Vi är många som tittat på vackra bilder på vår planet, men för vissa av oss är det i BBC:s Planet Earth vi verkligen förstod (läs kände) hur vacker världen faktiskt är.

Hur?

Film som diskussionsunderlag: Filmen kan jämna ut skillnaderna mellan den som vet och inte vet, den som upplevt och den oerfarne . På så sätt kan den skapa en mer öppen diskussion som sker på en jämnställd plan. Genom att först titta på en film kan vi ge människor verktyg att ställa frågor de aldrig ställt sig själva förut. Vi kan dra situationer till sin spets. Vi kan visa upp scenarion som aldrig hade gått i verklighete. På så sätt kan vi låta människor leva sig in i ett nytt perspektiv. Se vårt exempel Sveriges Bästa Svensk, som används i SFI-undervisningen här!

Film som lyfter röster som annars inte hörs: Alla har inte en plattform att nå ut ifrån. Det kan handla om allt från brist på resurser, till språklig förmåga och kulturella föreställningar. Vi har gjort flera olika produktioner av den här typen. I 10 minuter av frihet använder vi ett dramatiserat format för att berätta en historia om hederskultur. I Vi är Gottsunda ger vi förorten Gottsunda en helt egen röst. Detta genom att låta människor därifrån berätta sina historier i en dokumentärserie. Detta sätt att använda film togs upp i Sveriges Kvinnolobbys projekt Rösträtt som går att läsa här.

Film som förklarar det som är svårt att förstå: I film kan vi som tidigare nämnt visa ett scenario ur flera olika vinklar. Södertälje Sjukhus har gjort en enkel liten film där de förklarar varför det ibland uppstår långa väntetider på akuten. Här får vi som tittare följa med bakom kulisserna på en akutmottagning. På så sätt får vi en inblick i hur vårdpersonalen resonerar när prioriterar vem som ska få vård först.

Film som förklarar något abstrakt: Filmen kan genom sin förmåga att befinna sig på flera olika ställen samtidigt visa på olika perspektiv och sätta enskilda berättelser i kontext. Den kan det som upplevs abstrakt genom att ge det en verklig representation, sätta bilder och ord på det. Vid en rebranding eller en bolagsomstrukturering kan det underlätta om man lyfter upp berättelserna bakom och påminner om ett större mål. Varför ska vi helt plötsligt börja göra X när vi alltid har gjort Y? Vi har, genom en miniserie, hjälpt bostadsbolaget Hembla att internt förankra bakomliggande syfte kring en större omstrukturering de precis gjort.

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artiklar om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.