Att berätta i film – del 1

Berättandets form är urgammal, även om trender och trendspanare ibland använder begreppet för att prata om det allra senaste. Story. Storytelling. 5 snabba tips. Nya modeller och gurun. Sammantaget kan det ge en känsla av att berättandets konst är något nytt eller något som ständigt förändras. Det är det inte och det har det inte. Vad är det då? Den frågan är grunden för denna två-delade artikel, där vi istället för att prata om det som är nytt, ska titta på det som aldrig förändras när det kommer till berättandets konst:

1) berättelsens beståndsdelar.

2) vi människor och hur vi (vår hjärna) tolkar berättelser.

DEL 1 – Berättelsens beståndsdelar

En mäktig kung. En tyrann. Tom på insidan, fångad i en meningslös tillvaro. Gilgamesheposet är berättelsen om Kung Gilgamesh av Uruk i Mesopotamien och anses vara världens första litterera verk. Den skrevs för runt 4000 år sedan. Det är en episk berättelse om Gilgamesh resa, från mäktig kung men tom på insidan, till att han hittar mening med livet på jorden. Givetvis har vi människor berättat för varandra i 10 000-tals år och förfinat konsten, men detta är den första dokumenterade berättelsen.

Varför är det intressant för din content-strategi?

Jo, faktum är att dagens dramaturger menar att berättelsen om Gilgamesh är lika välutvecklad och komplex som det bästa som görs i nutid. Vi har med andra ord inte blivit bättre på berättelser under de senaste 4000 åren. Berättelser kan ha fått nya former men berättas inte på ett bättre sätt. Tvärtom så återkommer samma myter och mytologier genom tiderna. George Lucas har ofta hävdat att Star Wars är en blandning av teknologi och mytologi. Serien Sons of Anarchy har samma grundberättelse som Hamlet. Två exempel bland ett oändligt antal berättelser som lånar och återanvänder samma grundslag som funnits i tusentals år.

Aristoteles was the man!

För ca 2400 år sedan bestämde sig Aristoteles för att analysera olika genrer och berättelsens grundläggande beståndsdelar. Hur man bäst framför en berättelse. Slutresultatet blev boken ”Om diktkonsten”. Aristoteles kom fram till att berättarens viktigaste uppgift är att efterbilda den mänskliga naturen – hur vi är och beter oss ”på riktigt”. Vidare beskrev han de olika beståndsdelarna.

Vad utgör då en bra berättelse för din filmproduktion?

Uttrycken kan se olika ut men grunden för bra berättande är detsamma. Det fastställde Aristoteles för ca 2400 år sedan och inget har egentligen förändrats sedan dess.

Tema, berättelse, karaktärer, dialog, miljö är beståndsdelarna i en story.

  1. Temat är själva kärnan. Det som för innehållet framåt, den bärande tanken. Inget som uttryckligen sägs utan utrycks ofta indirekt genom innehållet. Exempel på ett tema kan vara ”Kärleken övervinner allt”.
  2. Temat kommer till liv en berättelse, en handling där det ena efter det andra händer och får oss att titta vidare.
  3. En berättelse har karaktärer. Förhoppningsvis upplevs de äkta. Människor med livserfarenhet, djup och inre konflikter.
  4. Karaktärer möts och interagerar genom handling och dialog.
  5. Dialogen och möten mellan karaktärer utspelar sig i olika miljöer.

När den grunden finns kan vi då välja hur vi vill uttrycka den. Uttrycket kan exempelvis vara dramatiserat, informativt eller dokumentärt men hur vi än gör är storyns grundläggande beståndsdelar detsamma.

 

Hur har du som avsändare och filmbeställare nytta av det här i er kommunikation?

Antagligen finns det en brief som sedan omvandlas till en idé. Vad du kan göra är att fastställa ovanstående beståndsdelar. Har du beståndsdelarna klara för dig kan du, efter en analys, välja det utryck som lämpar sig bäst sett till filmens syfte, den effekt du vill uppnå hos målgruppen och projektets förutsättningar (tid, budget, övriga ramar). Är det kunskap och kännedom som är målet med kommunikationen kan exempelvis ett informativt uttryck vara rätt. Eller dokumentärt om målet är att öka förståelsen för en fråga genom en verklighetsnära bild. Vill du påverka attityder kan ett dramatiserat uttryck vara nyckeln.

När du som avsändare vill att människor tittar på din film konkurrerar du med SVT Play, Netflix, HBO och andra aktörer på den globala internet-TV marknaden. Du konkurrerar om tittarens tid och uppmärksamhet i ett medielandskap där tittare (det vill säga vi alla) är selektiva.

Fastställ vad din berättelse består av, hur dess beståndsdelar ska uttryckas och varför. Det har funkat i tusentals år och kommer med stor sannolikhet att funka i tusentals år till. Det ligger i vår natur.

01.12.2022

Kim Eklöf

5 tips – så får du till en bra julkalender

Så, du har bestämt dig för att din organisation är redo för att ta det ultimata steget. Till det vill vi bara säga grattis! Ni ska bli med egen julkalender! Det är ett stort ansvar men också så belönande. En julkalender är en utmärkt plats att få släppa ut sidor av organisationen som annars inte

Läs mer...

28.11.2022

Kim Eklöf

Hur kommunicerar man med ungdomar?

Hur man kommunicerar med unga människor är för många en olöslig gåta. Vi frågade någon som vet, om vad som är nyckeln till förtroende i kommunikation med unga.   Sofia Strand är barnmorska på Ungdomsmottagningen och enhetschef för barnmorskorna på tre mottagningar i Stockholms län. En av dem är Ungdomsmottagningen online i Stockholms län, som Sofia

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.