Region Uppsala

Vi klarar det tillsammans 

I Region Uppsalas verksamheter finns tusentals vardagshjältar som ställde upp, ställde om och gjorde en fantastisk insats i kampen mot Covid-pandemin.

I Region Uppsalas verksamheter finns tusentals vardagshjältar som ställde upp, ställde om och gjorde en fantastisk insats i kampen mot Covid-pandemin. Region Uppsala uppmärksammar deras insatser, och allmänhetens insatser, med en film i syfte att hylla och minnas små och stora insatser som tillsammans gjort skillnad.

Populate fick i uppdrag att skapa en serie med fem filmer som riktar ett tack till alla invånare i Uppsala län. Filmserien ”1 år med covid-19” synliggör regionens medarbetare. Serien avslutades med filmen kampanjen ”Vi klarar det tillsammans!” där vi skapade en kort dramatiserad tack-film från Region Uppsala till alla de som hållit ut och följt rekommendationerna under pandemin. Filmen spreds organiskt och genom annonsering via webbplatser, sociala medier, på bussar och tåg och digitala skärmar runt om i länet samt i TV4 och på biografer.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.