Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Just nu pågår en statlig utredning där Sanningskommissionen för det samiska folket ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Som ett led i detta utförs över 200 intervjuer med samer i hela landet där kommissionen samlar in personliga vittnesmål. Det ska resultera i en berättelsevolym. Arbetet ska också sammanfattas i en forskningsvolym och ett huvudbetänkande där kommissionens åtgärdsförslag presenteras. 

Arbetsprocessen skildrad på film 

Vi på Populate är otroligt glada över att ha fått möjligheten att skildra delar av arbetsprocessen genom film, som ett led i Sanningskommissionens kommunikationsarbete. I en film som presenterar Sanningskommissionen för det samiska folket, följde vi Lena Kroik som arbetar med att intervjua vittnen och samla in vittnesmål. Du kan se filmen här.

Under 2024 fortsätter Populate samarbetet med Sanningskommissionen för det samiska folket.
Håll utkik efter kommande filmer.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Region Stockholm

Filmer som hjälper människor att hjälpa sig själva

Region Stockholm erbjuder digitalt stödmaterial vid mild psykisk ohälsa. En del av materialet utgörs av filmer, producerade av Populate.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.