Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

När Stockholmsregionen växer måste även cykelinfrastrukturen byggas ut. För att främja och underlätta cyklande finns en regional cykelplan. Målet är att 20% av alla resor i Stockholmsregionen ska ske på cykel år 2030. Det ställer krav på att kommunerna i regionen samarbetar och tänker nytt kring cyklisternas behov. Cykelstråk behöver byggas ut och underhållas, trafiksäkerhet behöver främjas och nya moderna möjligheter till kombinationsresor behöver utvecklas. 

För att lyfta cyklingens potential och motivera aktörerna till samarbete, har Populate skapat en film åt Region Stockholm. Filmen påminner även om vem som kommer att ha störst glädje av samarbetet, nämligen invånarna. 

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.