ABF och Studieförbundet Vuxenskolan

Över en halvmiljon visningar och prisad i Cannes

Filmen ”Sveriges bästa svensk” lyckas på ett insiktsfullt och humoristiskt sätt belysa svåra, mångbottnade och komplexa frågor, utan att förenkla och väja. Med sin värme och träffsäkerhet når och berör den målgruppen, det vill säga oss alla. Rollerna är dessutom mycket välspelade.” Maria Ripenberg, UNT

Syftet bakom ”Sveriges bästa svensk” var att ta fram en film som kan användas till att inleda samtal och diskussioner om integration i många olika sammanhang. Genom humor ville vi ställa frågor om vad vi egentligen menar med integration. Vad är svenskt? Vem är svensk? När blir man egentligen svensk? Finns det något som är typiskt svenskt?

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF, Sveriges två största studieförbund, samarbetade i detta projekt genom sina lokalavdelningar i Uppsala län och har tillsammans varit ansvariga projektägare. Övriga samverkansparter och finansiärer var Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen i Uppsala, och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Studieförbunden har tagit fram ett studiematerial för att användas i samband med filmvisningar för bland annat fackföreningar, pensionärsorganisationer, skolungdomar, myndigheter och ideella organisationer.

Filmen hade premiär den 25 maj 2016 på Slottsbiografen i Uppsala och släpptes samtidigt på Youtube. Den har nästan 200 000 visningar enbart på Youtube.

Under hösten 2016 och framåt kommer båda studieförbunden att fortsätta sprida filmen till sina medlemsorganisationer och samverkansföreningar. Samtidigt sprids den på Youtube och kommenteras flitigt i sociala media.

Filmen har vunnit pris i Cannes Corporate Media & TV Awards och blev nominerad till Uppsala kortfilmsfestival 2016.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.