ABF och Studieförbundet Vuxenskolan

Över en halvmiljon visningar och prisad i Cannes

Filmen ”Sveriges bästa svensk” lyckas på ett insiktsfullt och humoristiskt sätt belysa svåra, mångbottnade och komplexa frågor, utan att förenkla och väja. Med sin värme och träffsäkerhet når och berör den målgruppen, det vill säga oss alla. Rollerna är dessutom mycket välspelade.” Maria Ripenberg, UNT

Syftet bakom ”Sveriges bästa svensk” var att ta fram en film som kan användas till att inleda samtal och diskussioner om integration i många olika sammanhang. Genom humor ville vi ställa frågor om vad vi egentligen menar med integration. Vad är svenskt? Vem är svensk? När blir man egentligen svensk? Finns det något som är typiskt svenskt?

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF, Sveriges två största studieförbund, samarbetade i detta projekt genom sina lokalavdelningar i Uppsala län och har tillsammans varit ansvariga projektägare. Övriga samverkansparter och finansiärer var Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen i Uppsala, och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Studieförbunden har tagit fram ett studiematerial för att användas i samband med filmvisningar för bland annat fackföreningar, pensionärsorganisationer, skolungdomar, myndigheter och ideella organisationer.

Filmen hade premiär den 25 maj 2016 på Slottsbiografen i Uppsala och släpptes samtidigt på Youtube. Den har nästan 200 000 visningar enbart på Youtube.

Under hösten 2016 och framåt kommer båda studieförbunden att fortsätta sprida filmen till sina medlemsorganisationer och samverkansföreningar. Samtidigt sprids den på Youtube och kommenteras flitigt i sociala media.

Filmen har vunnit pris i Cannes Corporate Media & TV Awards och blev nominerad till Uppsala kortfilmsfestival 2016.

Sveriges läkarförbund

Miljonpublik har tagit del av filmerna om Trygg vård

Sveriges läkarförbund skapar opinion. Över en miljon visningar och nominerad i Svenska Publishingpriset 2017. I februari 2017 lanserade Läkarförbundet Trygg vård, där de via sajten tryggvård.se och sociala medier via reportage, debatt och filmer ville lyfta och synliggöra vardagen för sina medlemmar.

Läs mer...

SLL - Järva ungdomsmottagning

“Järva ungdomsmottagning gör Youtube-succe!”

”Över 34 000 visningar på en vecka. Järva Ungdomsmottagning gör Youtube-succé - med en film som vänder sig till nyanlända ungdomar. ” Monika Ruborg, Mitti (Mitt i hela Stockholm).

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.