Region Uppsala

Film om fosterdiagnostik för fler visas nu i hela landet

Populate och Akademiska Sjukhuset släpper en film om fosterdiagnostik som fler kan ta del av.

Akademiska Sjukhuset i Uppsala har tillsammans med Populate tagit fram en film om fosterdiagnostik. Akademiska Sjukhuset var redan från början tydliga med att filmen skulle kunna användas på fler språk än bara svenska. Genom att ge Populate informationen tidigt kunde filmen anpassas så att den blev lätt att översätta. Idag finns filmen på både somaliska, arabiska och engelska.

Fler kan garanteras en tryggare vård

Nationellt sett finns det idag 166 sjukvårdstolkar i Sverige, men ingen av dessa tolkar det somaliska språket. När personer som pratar somaliska besökt fosterdiagnostiken har det tidigare hänt att de fått förlita sig på att släktingar eller vänner tolkat informationen. Genom att filmen nu översatts av certifierade tolkar med fokus på medicinsk korrekthet och att underlätta för målgruppen att ta till sig av informationen, hoppas nu ansvariga att man ska kunna garantera att alla föräldrar får samma information.

Filmerna finns tillgängliga gratis på 1177.se/fosterdiagnostik och på mödravårdens webbplats.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.