Region Stockholm

Filmer som hjälper människor att hjälpa sig själva

Region Stockholm erbjuder digitalt stödmaterial vid mild psykisk ohälsa. En del av materialet utgörs av filmer, producerade av Populate.

I Stockholmregionen bor närmare två miljoner människor och det är här som invånare också i störst utsträckning söker vård. Men för att få en bättre psykisk hälsa krävs inte alltid psykiatrisk- eller medicinsk behandling. Den som har milda till måttliga besvär kan också uppleva stor bättring av självhjälpsmaterial. För att hjälpa fler att hjälpa sig själva satsar Region Stockholm nu på ett omfattande digitalt stödmaterial vid vanliga, milda till måttliga psykiska besvär. En viktig del av materialet utgörs av filmer, producerade av Populate.

Personer som kontaktar primärvården vid exempelvis stress, ångestproblematik eller nedstämdhet eller andra vanliga psykiska besvär, kan få tillgång till stödmaterialet via Vårdguiden 1177. I filmerna medverkar några av Sveriges främsta psykologer och experter inom psykologisk forskning. Med hjälp av filmerna kan tittaren få en fördjupad förståelse för sitt mående och ta del av beprövade strategier för att främja en bättre psykisk hälsa.

Region Uppsala

Vi klarar det tillsammans 

I Region Uppsalas verksamheter finns tusentals vardagshjältar som ställde upp, ställde om och gjorde en fantastisk insats i kampen mot Covid-pandemin.

Läs mer...

Turistrådet Västsverige

Att ställa om till mer hållbar turism

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en mer hållbar turism som inte leder till onödig miljöpåverkan.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.