Rättsmedicinalverket

En informationsfilm om medicinsk åldersbedömning

Genom en film ville Rättsmedicinalverket nå unga ensamkommande och förklara vad en medicinsk åldersbedömning är men framför allt skapa trygghet och ge stöd till dem som deltar.

Rättsmedicinalverket arbetar med medicinska åldersbedömningar och bistår Migrationsverket med underlag att kunna fastställa om asylsökande ska betraktas som barn eller vuxna. Utifrån en medicinsk åldersbedömning kan Rättsmedicinalverket och en rättsläkare skriva ett rättsmedicinskt utlåtande som beskriver i ord, sannolikheten att en person är över eller under 18 år.

I filmen får vi lära känna några ungdomar som genomgår dessa undersökningar, bland annat får vi följa med på en tandröntgen och en magnetkameraundersökning. Filmen översattes till ett flertal olika minoritetsspråk för att överbrygga eventuella språkbarriärer och göra den tillgänglig för alla.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.