Populate som Filmpartner

Vill du jobba mer med film och rörligt material men har inte resurserna att ta in leverantörsstöd hela tiden? Med oss som Filmpartner får du förutsättningarna att göra arbetet själv. Vi ger dig verktygen att arbeta självständigt på ett mätbart sätt.

Det vi vet är att film som kommunikationsmedel växer kraftigt vilket betyder att organisationer behöver bli allt snabbare på att möta omvärldens krav. Dilemmat som många filmbeställare har är att filmprojekt kan kosta en del pengar och att det kan ta tid från uppstart till leverans. Vi vet av erfarenhet att många organisationer kan, med rätt stöd, göra egna filmer själva. Därför har vi tagit fram en partnertjänst som hjälper dig och din organisation att göra så mycket som möjligt själva. Våra partnertjänster innehåller en rad olika komponenter som vi sätter ihop baserat på din organisations unika behov.

Med oss som Filmpartner kan du få följande:

Förstudie: Vi gör en digital nollmätning, analyserar och sätter upp rimliga mål för din digitala närvaro. Genom att ta fram relevanta KPI:er mäter vi hur din närvara utvecklas på sociala kanaler och andra digitala plattformar där du finns.

Kompetensutveckling: Vi utbildar din organisation inom en rad olika områden baserad på era unika behov. Det kan vara inom filmproduktion, sociala medier, hur man berättar med film (storytelling) och SEO för film.

Filmmallar: I en gemensam workshop tar vi fram olika format och filmmallar. Allt efter era kommunikationsbehov och kanaler. Tanken är att ni ska kunna använda filmmallarna för att producera era egna filmer.

Filmproduktion: Inom ramen för partneravtalet kan vi producera löpande filmer för er, utifrån era unika behov.

Rådgivning och support inom spridning: Vi hjälper er att få optimal spridning av era filmer genom rådgivning och support.

Rådgivning och support digitalt: Via partneravtalet har ni tillgång till hela vår samlade kompetens och kan få rätt stöd vid behov.

Rapportering: Vi levererar rapporter på de uppsatta KPI:erna på löpande basis, så att ni kan se hur vi rör oss i förhållande till uppsatta mål. Vi ger också insiktsrapporter baserad på målgruppens online-beteende.

Tycker du att det låter intressant?

Boka ett förutsättningslöst möte med oss och berätta om dina behov så ger vi dig ett förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig som din Filmpartner.

[contact-form-7 id=”614″ title=”Partner”]