Seminarium för tillväxtverket om film som kommunikationskanal

Idag höll Ehsan Nasari, Populates VD, ett seminarium för Tillväxtverkets kommunikationsavdelning om film som kommunikationskanal.

Tillväxtverket har börjat producera egna filmer och behöver öka den interna kompetens när det kommer till hur film kan användas på ett bra sätt i kommunikationen, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. En del av seminariet handlade om möjligheter och begränsningar med film som media och kanal. Här utgick vi bl.a från kunskapen om vår hjärna. Men vi pratade även om filmstrategi, vad det är, vad det kan innehålla och varför det behövs. Sannolikt kommer det att att bli ett uppföljande seminarium med lite fördjupningar. Det ser vi fram emot!

Tillväxtverket är en svensk myndighet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Är du intresserade av att få kunskap och inspiration om hur din organisation kan få effekt av film i kommunikationen? Hör av dig till ehsan.nasari@populate.se så berättar vi mer om våra seminarier.

23.08.2022

Theresa von Hofsten

Populate välkomnar två nya producenter

Vi är mycket glada över att kunna välkomna två nya producenter till Populate. Efter en gedigen rekryteringsprocess har Populate värvat Amanda Öberg och Theresa von Hofsten. De kliver in som tillgänglighetsproducent, respektive filmproducent.

Läs mer...

14.02.2022

Kamran Ghodsi

Är du vår nya filmproducent?

Populate är en kommunikationsbyrå för film, en filmbyrå, som jobbar med samhällsaktörer vi tror på och sympatiserar med. De som vill göra skillnad för vårt samhälle och i människors liv, och som behöver film för att kommunicera med omvärlden. För att stärka sitt varumärke, informera och beröra.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.