Lär dig mer om syntolkad film på tillgängligvideo.se

Från och med 23 september träder en ny lag i kraft som innebär att alla organisationer som tillhandahåller offentlig finansierad service måste syntolka och undertexta alla sina videofilmer.

Medielandskapet förändrats hela tiden och distribution av ”online video” blir en allt mer komplex fråga. Olika sociala plattformar har sina egna unika algoritmer och konsumtionsbeteendet av film varierar beroende på publiceringskanal, något som kan skapa utmaningar när det gäller att nå rätt målgrupp. Är man dessutom en organisation som tillhandahåller offentlig finansierad service måste man snart ha en syntolkad och undertextad version av sina filmer.

Vi tycker att frågan om tillgänglighet är en demokratifråga. Ett samhälle som är mer tillgänglig blir ett mer hållbart samhälle. Därför har vi tagit fram sajten www.tillgängligvideo.se med ambitionen att göra det enkelt för dig att kunna anpassa dina filmer så att så många som möjligt ska kunna ta del av dem, oavsett funktion.

Vi har också skrivit boken ”Tillgänglig video” som ska hjälpa kommunikatörer (och alla andra som vill) att lära sig mer om tillgänglighetsanpassning av video. Boken är granskad av riksförbunden för syn-och hörselskadade samt även av myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), som har tillsynsansvaret för att detta följs.

Besök gärna tillgängligvideo.se och ladda ner vår e-bok.

23.08.2022

Theresa von Hofsten

Populate välkomnar två nya producenter

Vi är mycket glada över att kunna välkomna två nya producenter till Populate. Efter en gedigen rekryteringsprocess har Populate värvat Amanda Öberg och Theresa von Hofsten. De kliver in som tillgänglighetsproducent, respektive filmproducent.

Läs mer...

14.02.2022

Kamran Ghodsi

Är du vår nya filmproducent?

Populate är en kommunikationsbyrå för film, en filmbyrå, som jobbar med samhällsaktörer vi tror på och sympatiserar med. De som vill göra skillnad för vårt samhälle och i människors liv, och som behöver film för att kommunicera med omvärlden. För att stärka sitt varumärke, informera och beröra.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.