Lär dig mer om syntolkad film på tillgängligvideo.se

Nu lanserar vi en sajt där du kan kan lära dig mer om tillgänglighetsanpassning av video och film, exempelvis syntolkning av filmer eller undertextning. Dessutom kan du ladda ner vår gratis e-bok om tillgänglig video, en praktiskt handbok som innehåller allt du behöver veta om tillgänglighetsanpassning.

Från och med 23 september träder en ny lag i kraft som innebär att alla organisationer som tillhandahåller offentlig finansierad service måste syntolka och undertexta alla sina videofilmer.

Medielandskapet förändrats hela tiden och distribution av ”online video” blir en allt mer komplex fråga. Olika sociala plattformar har sina egna unika algoritmer och konsumtionsbeteendet av film varierar beroende på publiceringskanal, något som kan skapa utmaningar när det gäller att nå rätt målgrupp. Är man dessutom en organisation som tillhandahåller offentlig finansierad service måste man snart ha en syntolkad och undertextad version av sina filmer.

Vi tycker att frågan om tillgänglighet är en demokratifråga. Ett samhälle som är mer tillgänglig blir ett mer hållbart samhälle. Därför har vi tagit fram sajten www.tillgängligvideo.se med ambitionen att göra det enkelt för dig att kunna anpassa dina filmer så att så många som möjligt ska kunna ta del av dem, oavsett funktion.

Vi har också skrivit boken ”Tillgänglig video” som ska hjälpa kommunikatörer (och alla andra som vill) att lära sig mer om tillgänglighetsanpassning av video. Boken är granskad av riksförbunden för syn-och hörselskadade samt även av myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), som har tillsynsansvaret för att detta följs.

Besök gärna tillgängligvideo.se och ladda ner vår e-bok.

21.10.2021

Ehsan Nasari

2 nomineringar i Publishingpriset

Publishingpriset är genom sin breda bedömning och sitt omfattande tävlingsområde Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling. I år är Populate nominerade med två bidrag. 

Läs mer...

28.05.2021

Ehsan Nasari

Populate vinner ramavtal med Region Stockholm

Populate vinner ramavtal med Region Stockholm, ett avtal som löper på fyra (4) år och är enligt Region Stockholm värd 20 miljoner totalt. Populate blev högst rankad av totalt fem upphandlade leverantörer.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.