Hur kommunicerar ett av världens främsta sjukhus?

Som kommunikatör på Karolinska Universitetssjukhuset är Sanne Jonsson en av dem som vårdar sjukhusets relation till allmänheten. Vi fick en pratstund med henne, om forskningskommunikation och värdet av kommunikation i vården. 

Sanne Jonssons resa till att bli kommunikatör har inte varit spikrak. Hon studerade först sjuksköterskeprogrammet men bytte till biomedicinska programmet. Där insåg hon att hennes kreativa sida krävde att få ta mer plats och utbildade sig i stället till kommunikatör. Idag arbetar Sanne Jonsson på Karolinska Universitetssjukhuset på staben Forskning, utbildning, utveckling och innovation, med intern- och extern kommunikation.

Har du nytta av din medicinska utbildning i din nuvarande roll? 

– Jag har främst nytta av min nyfikenhet men den medicinska bakgrunden underlättar nog mer än jag tror. Tack vare den förstår jag våra interna målgrupper lättare och jag kan nog identifiera samband och relevant innehåll på ett bättre sätt. Även om jag inte hjälper enskilda patienter så känns det bra att på annat sätt bidra till samhället. Den här arbetsplatsen är intressant ur det perspektivet, för jäklar vad det händer saker här! 

När är ditt jobb som roligast?

– Just nu arbetar vi med en filmserie som lyfter medicinska framsteg och innovation på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är ett härligt exempel på hur man kan berätta om det lite speciella uppdraget som universitetssjukhus har. Viljan att fortsätta utvecklas och att tänka utanför boxen sitter nästan i väggarna – något som behövs för både dagens och morgondagens patienter. 

Folk blandar ofta ihop Karolinska Universitetssjukhuset med Karolinska Institutet. Universitetssjukhuset, som drivs av regionen och institutet, som är statligt, har dessutom starka samarbeten. Hur hanterar ni det?

– Det kan vara en kommunikativ utmaning och kräver tydlighet från kommunikatörer. Ramverket för samverkan mellan universitet och sjukvård regleras i nationella och regionala avtal. Där finns tydliga strukturer för vården men kommunikationsarbetet regleras inte på samma sätt. Eftersom vi ibland har samma målgrupper jobbar vi tillsammans eller gör korta avstämningar vid behov. Det som tydligt skiljer organisationerna åt är såklart vården och patientkommunikation. Patienternas behov styr nästan allt det vi gör, förklarar Sanne Jonsson. 

Det har länge larmats om att vården är i kris. Varför bör sjukhus överhuvudtaget satsa på kommunikation?

– Utan kommunikation blir det svårt att berätta vad som händer och svårare att styra verksamheten, rent krasst så rör man sig inte åt samma håll. Vi måste också fortsätta berätta om vårt högspecialiserade uppdrag, forskning och arbetssätt för att attrahera även nästa generations vårdpersonal, säger Sanne Jonsson.

– Som offentlig verksamhet ser jag det också som vår skyldighet att berätta om verksamheten och hur nya genombrott påverkar patienterna. Till exempel genom en artikel om en ny studie som drar i gång och förklara den eventuella patientnyttan, säger Sanne Jonsson. 

Nyligen lanserade Karolinska Universitetssjukhuset en ny databas som listar alla pågående kliniska studier där sjukhuset är forskningshuvudman. Genom databasen kan allmänheten läsa om vad som händer på sjukhuset och anmäla intresse för att medverka i studier. 

– En del av just mitt arbete är att berätta om hur patienter kan påverka forskning och utbildning på Karolinska. Patienter och allmänhet behöver veta hur de kan bidra, till exempel bara genom att möta en läkarstudent under sitt besök. Det är en viktig del av mitt jobb, avslutar Sanne Jonsson. 

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artikel om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.