Varför ska man ha med en regissör?

När vi på kommunikationsbyrån jobbar med människor som ska spelas in – antingen via ljudinspelning eller film – jobbar vi oftast med människor som är långt utanför sin komfortzon. Detta märks i att rösten blir en aning spänd, man upprepar samma talmönster, gör onaturliga pauser och rösten blir mer eller mindre monoton. Det charmiga skrattet som låg under ytan i förintervjun är som bortblåst! Inte blir det lättare när personen ställs inför en kamera – axlarna åker upp en aning, läpparna blir strama och rörelserna lite stela. Med den kombon blir det svårt att övertyga filmtittaren att det här är en arbetsplats att trivas på!

Regissörens jobb när ni gör företagsfilm

Regissörens uppgift är att förverkliga visionen av filmen, och överse så att alla olika delar som foto, ljud, ljus m.m. stämmer överens. Förverkligandet innefattar att hjälpa de medverkande att bli sitt bästa jag – att charmen, humorn och allvaret kan visas upp utan ett filter av nervositet. Jobbar man med oerfarna skådespelare som till exempel statister eller företagets egen personal kan det vara en god idé att innan inspelning prata med de medverkande och i bästa fall etablera kontakt under mer informella omständigheter. Finns det ett ömsesidigt förtroende är det lättare att få den medverkande att slappna av, och man har en grundläggande förståelse för vad som kan dra fokus från kameran till berättelsen eller aktiviteten. Här är det ofta en fördel med en utomstående filmregissör – känner man varandra (man kanske har valt att göra en film internt) så kan bekantskapen skapa ännu mer prestationskrav. Det är också lätt hänt att man i ivern att hjälpa sin medarbetare framför kameran säger saker som snarare stjälper än hjälper. Populates erfarna regissör är tränad i att hjälpa människor att hitta sitt naturligaste uttryck och det gör stor skillnad för slutresultatet.

Filmens växlingar förnöjer

I många beställningsfilmer handlar det inte om skådespelare som ska sätta sig in i en roll, och då kanske man tänker att en regissör är överflödig. Men regissören tänker, förutom på de medverkandes prestationer, även på filmen som helhet. Vilka tempoväxlingar behövs? Var behövs de? Finns det någon dramatisk uppbyggnad och hur understryks den? Hur illustreras budskapet på bästa sätt? Ingen tycker om att lyssna på en föreläsare som låter likadant i en timme. Även om beställningsfilmen som del av strategisk kommunikation i regel är betydligt kortare, tycker ingen heller om att se på en film som är likadan i fem minuter. I slutändan handlar det ju om att få fram ett budskap, och där säkerställer regissören att budskapet lyfts fram på bästa sätt. Så jobbar vi inom Populate som contentbyrå när vi skapar bra, användbart kommunikationsmaterial för företag.

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artikel om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.