5 tips – så gör du bättre intervjuer

Vi har i en tidigare artikel tittat på det rent tekniska när det kommer till att göra en bra intervju. Där går vi igenom kameraplacering, ljud och andra smarta tips. Den kan du läsa här! Men, och nu kanske du blir lite chockad att vi som filmbyrå säger detta, bild och ljud är inte allt. Nu ska vi alltså titta närmare på hur du förbereder dig inför och genomför en så bra intervju som möjligt, i rollen som reporter.

1. Research och förintervju

Läs på om ämnet och gör en förintervju (telefon) med intervjuobjektet. Se det mer som ett informellt samtal där du lär känna personen och personens drivkrafter kopplat till ämnet. Ta anteckningar. Om du har lite koll på ämnet och personen är det lättare att veta vilka frågor du ska ställa för att få ut maximalt av intervjun. Ska du intervjua en expert på till exempel filmmusik blir det en lättare diskussion om du har koll på begrepp som produktionsmusik och stinger (Du kan till exempel läsa vår artikel i ämnet!) Kolla gärna på lite olika intervjuer så att du från start också vet vilken typ av intervjufilm du/ni vill göra. Det finns flera olika typer: allt från filmade samtal, reality-synkar och den typ av reportageintervju mest känd från TV:s nyheter.

Det är viktigt att du inte delar ditt manus med intervjuobjektet! Hen kan tolka det som ett ord-för-ordmanus och försöka följa ditt manus istället för att komma med egna svar.

2. Sammanställ ett “manus”

Använd dina anteckningar från förintervjun och välj ut de frågor och svar som känns mest aktuella för innehållet. Lägg till frågor om sånt du vill veta mer om. Skriv även vad du tänker att personen ska svara. Det kan låta lite baklänges att skriva ett manus som även har svaren i, men de hjälper dig att föra intervjun framåt. De blir ett bra stöd under intervjun men är också till stor nytta under klippningen när du på förhand har en tilltänkt struktur för innehållet. Det är viktigt att du inte delar ditt manus med intervjuobjektet! Hen kan tolka det som ett ord-för-ordmanus och försöka följa ditt manus istället för att komma med egna svar.

3. Inspelning

Vi har redan gått igenom det mesta du behöver veta om det tekniska i en tidigare artikel. Men här kommer några snabba tips: om du använder mygga – be personen prata lite och säkerställ att det inte prasslar och skaver mot mikrofonen. Speciellt om du placerat myggan innanför en kavaj eller tröja. Vill du att även dina frågor ska höras i filmen, se till att du också har en mikrofon att prata i. Om du använder en mer avancerad filmkamera, använd gärna en som spelar in med 4K upplösning. Det flesta moderna mobiler kan spela in i 4K, men du kan behöva ställa in det i inställningarna Om du filmar i 4K kan du zooma in i klippen när du klipper utan att det blir en synlig skillnad i kvalitet för tittaren. 

4. Lite kort om intervjuteknik

Vad personen säger är viktigt, men det är också viktigt hur det sägs (om inte viktigare). Avdramatisera så gott det går och påminn personen att le inför varje tagning, att de ska tänka bort kameran och fokusera på dig.

Se det som ett samtal och inte massa frågor och svar som ska avklaras. Väv in dina frågor i samtalet. OBS! Här kan du använda dig av ditt manus där du har sparat bra svar från telefonintervjun. Säg till personen under inspelningen: “när vi pratade över telefon så sa du att… / eller du tyckte att…. Kan du berätta lite om det och vad du menade?” Jättebra sätt att styra intervjun och påminna personen om något bra som de tidigare sagt.

Om du som intervjuar inte ska höras eller synas i bild, undvik då ja-och-nej frågor. Be personen väva in din fråga i svaret. T.ex. om du frågar: “Hur doftar rosor?” är det viktigt att personen inte säger “Underbart” utan istället säger “Jag tycker att rosor doftar underbart”. På så sätt vet alltid tittaren vad intervjuobjektet pratar om, oavsett hur det klipps ihop. 

Lyssna aktivt. Fundera på om svaren kommer gå att klippa, annars är det bra att ställa om frågan. Ibland ger vi våra bästa svar när vi fått tänka igenom och provat att svara några gånger. Då är det lättare för intervjupersonen att plocka fram det som är viktigt. Om du har gjort en förintervju med personen har den redan ett försprång och du kommer snabbare att få bättre svar.

Om du inte ska synas eller höras i den klippta intervjun: nicka om du håller med och humma inte.

Be personen fortsätta titta på dig 2 sekunder efter hen är klar med sitt svar. Det underlättar klippning om de inte pustar ut och säger “Ah vad skönt att vi är klara” direkt efter dagens bästa svar.

5. Klippning

Har du gjort en förintervju, strukturerat upp de frågor och svar du vill ha samt säkerställt att du fått det du behöver vid inspelning så kommer det att underlätta klippningen. Resten handlar om klippteknik, övergripande känsla du vill få fram i filmen, grafiska inslag med mera som ni kan laborera med beroende på vilket slutresultat ni är ute efter. Läs mer i vår enkla guide till filmproduktion!

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artikel om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.