5 tips – Därför ska du välja film.

Borde du välja film för att förmedla ditt budskap? Det finns några punkter där film briljerar och några när det fungerar lite sämre. Här har vi listat fem fördelar som filmen har.

1. Delning och effekt

Tidigare har distribution och spridning varit en stor kostnad när man ville nå ut med sin film. Man har varit hänvisad till att betala för tv-tid eller tillverka fysisk media som DVD:er för att visa sin film. Med internet, snabbare uppkopplingar och smartphones förändrades allt detta. Självklart kan det kosta en del att köpa visningar på t. ex Facebook och Youtube men det ger också större möjligheter att hitta just din films publik. Genom noggrann målgruppsanpassning så spenderar du också mindre pengar på personer som inte är intresserade av ditt budskap. 

Ofta konsumerar vi film genom sociala medier och det är därför lätt att dela filmen med andra. Mobiltelefonen är idag den största visningsplattformen för onlinevideo och benägenheten att dela en film till sina vänner ökar när man ser den på telefonen. Den organiska delningen som kan göra en del filmer virala kostar inget. Att personer tittar på din film och gillar den påverkar också sökmotorer positivt och gör att filmen kommer högre i sökresultaten. Google premierar hemsidor med blandat innehåll så att ha film på sin hemsida kan också hjälpa den att hamna högre i sökningen.

2. Känslan och upplevelsen

I dag är emotionella värden mycket viktiga när man söker efter information eller ska köpa något. Välgjorda berättelser frambringar känslor som leder till intresse från åhöraren och gör det lättare att ta in information och komma ihåg saker. Och vilket medium passar väl bättre när man vill berätta en historia och förmedla känslor än film? 

På senare år har berättelsers slagkraft uppmärksammats av många branscher och idag har begreppet storytelling blivit ett modeord. Storytelling grundar sig på att på ett dramaturgiskt sätt berätta historier kring företag, projekt eller människor för att ge dem emotionella värden hos tittaren. Berättelsen kan handla om en anställd i företaget eller kanske om platsen där projektet genomförs.

Kanske kan någon i er organisation vara ett ansikte utåt och skapa kontakt med er målgrupp via film?

3. Personligt tilltal

Film är oöverträffat när det gäller att förmedla ett budskap med ett personligt tilltal. En personlig kontakt ökar förtroendet och bygger relationer. Känslan av delaktighet som målgruppen får av ett personligt tilltal är också viktig när man ska bygga sitt varumärke. Här kan man lära sig mycket av YouTubers som ofta är personliga och blir som en vän till tittaren med sina filmer och mycket därför drar en stor publik. Kanske kan någon i er organisation vara ett ansikte utåt och skapa kontakt med er målgrupp via film?

4. Optimerat budskap

När man vill förmedla komplexa instruktioner eller förlopp passar film extra bra. Att använda fler sinnen i sin kommunikation gör att sannolikheten att budskapet nå fram ökar, då olika människor tar in information på olika sätt. När filmkameran inte är tillräcklig kan en animation visualisera det som helt enkelt inte är möjligt på annat sätt, som till exempel medicinska förlopp eller för att visa upp byggprojekt som inte ens påbörjats. 

Ur tillgänglighetssynpunkt så kan det många gånger vara lättare att ta till sig innehåll i en video än om motsvarande information skulle finnas i en längre text. Film är ett bra alternativ till textbaserad information för personer som inte kan läsa men som förstår talspråk och visuell kommunikation. Tillsammans med syntolkning, textning och teckentolkning kan filmen ytterligare tillgänglighetsanpassas. Du kan läsa mer om tillgänglighet här.

2017 var det 86% av YouTubes tittare som sa att de ofta använde sig av video för att lära sig nya saker. Kanske kan ni i er organisation göra filmer som svarar på de vanligaste frågorna ni får och frigöra tid till annat. YouTube som instruktionsmedel är otroligt stort, och har er organisation något som ni vill lära ut kan det samtidigt dra trafik till er.

5. Mobilvänligt

2017 var det mer än 76 % av Sveriges befolkning som uppgav att de dagligen använde mobiltelefonen för att surfa på nätet och den siffran ökar varje år. Idag är det mer än 75 % av världens videokonsumtion som sker på mobila enheter. Filmen har en del stora fördelar mot text när det gäller mindre skärmar som mobiler men det finns vissa saker man bör tänka på. Många konsumerar film via telefonen utan att ha ljudet påslaget och det ökar så klart vikten av textning. På en del plattformar är en kvadratisk bild bättre om man vill utnyttja hela ytan, så man bör också tänka några extra varv på kompositionen av filmbilden om slutresultatet ska visas på en mobiltelefon. Sist men inte minst är det en bra idé att ha en stark inledning på sin film för få tittaren att sluta scrolla och titta på just din film. Har du ett viktigt budskap bör du placera det tidigt i filmen då de som tittar via mobilen har större benägenhet att stänga av filmen i förväg.

Bilden är en stillbild från en av våra produktioner för Systembolaget.

07.09.2023

Kim Eklöf

Försök att ha sönder något!

Äntligen en artikel om gamla bilar som lär ut något om modig kommunikation!

Läs mer...

21.04.2023

Theresa von Hofsten

Sitcom i biblioteksmiljö

Robin Karlsson är bibliotekarie på Degerfors bibliotek och drivande bakom bibliotekets kommunikation som just nu gör succé i sociala medier.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.