Rymdstyrelsen

Youtube-serie för Rymdstyrelsen

Universums Mästare är en Youtube-serie som skapades för Rymdstyrelsen i syfte att öka intresset för naturvetenskap hos högstadieungdomar.

Under 2015 producerade vi en YouTube-serie om rymden för Rymdstyrelsen. Under namnet “Universums Mästare” skapades det en YouTube-kanal och 18 avsnitt producerades. Detta var första gången som en svensk myndighet producerade en Youtube-serie. Målet med projektet var att öka intresset för naturvetenskap och rymd hos högstadieungdomar. Varje avsnitt var förankrad i läroplanen och filmerna användes av NO-lärare över hela landet.

 

Region Uppsala

Vi klarar det tillsammans 

Region Uppsala

I Region Uppsalas verksamheter finns tusentals vardagshjältar som ställde upp, ställde om och gjorde en fantastisk insats i kampen mot Covid-pandemin.

Läs mer...

Turistrådet Västsverige

Att ställa om till mer hållbar turism

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en mer hållbar turism som inte leder till onödig miljöpåverkan.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.