Hjärnkanalen

Vi satte en 79-åring på YouTube

Som Uppsalabaserad filmbyrå har vi alltid haft ett hjärta som slagit lite extra hårt för forskning och kunskap. Därför nappade vi direkt när neuropsykolog och senior universitetslektor Åke Pålshammar hörde av sig med en idé.

Han ville sprida sin kunskap om hjärnan, gärna till så många som möjligt. Han hade också hört att YouTube var bra. Sagt och gjort så satte vi Åke framför en kamera och resultatet blev Hjärnkanalen.

Hjärnkanalen fyller två syften för oss: först och främst är det en gratis källa till kunskap för alla som är nyfikna på hjärnan. För det andra är det vårt experimentlabb för allt som rör YouTube. Hur maximerar man köpt spridning? Hur påverkar taggning och undertexter sökbarheten? Hjärnkanalen låter oss experimentera samtidigt som vi gör en folkbildningsinsats. Varmt välkommen att kika in!

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.