Akademiska sjukhuset

Världens bästa jobb

Filmen "Världens bästa jobb" spelades in på neonatalavdelningen för Akademiska sjukhuset i syfte att rekrytera flera sjuksköterskor.

Utifrån ett dokumentärt uttryckssätt får vi följa fyra medarbetare från avdelningen som berättar hur det är att arbeta på avdelningen, vad arbetsuppgifterna handlar om och hur deras vardag ser ut.

Filmen har fått pris i en av världens största filmfestivaler för beställningsfilm, Telly Awards i New York, USA samt vunnit pris på Svenska Publishingpriset 2017 i kategorin ”Filmer som marknadsför tjänster” med motiveringen: För en luftig och långsam film som berör – poetisk.

– Jag tycker själv att filmen är fantastisk och det är jätteroligt att den uppfattningen delas av andra. Stort tack till de medarbetare som agerade i filmen, säger Erik Normann, sektionschef för neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.