SLL - Järva ungdomsmottagning

“Järva ungdomsmottagning gör Youtube-succe!”

”Över 34 000 visningar på en vecka. Järva Ungdomsmottagning gör Youtube-succé - med en film som vänder sig till nyanlända ungdomar. ” Monika Ruborg, Mitti (Mitt i hela Stockholm).

Filmen ”Någon som lyssnar på dig” var en del av SLL’s (Stockholms läns landsting) satsning att sätta Järva ungdomsmottagning på kartan bland nyanlända ungdomar och informera om att mottagningen finns för alla som vill/behöver prata. Populates utmaning med produktionen var att skapa en berättelse med hög igenkänningsfaktor för att lyckas nå och beröra målgruppen och därifrån skapa ett förtroende som får ungdomar att våga gå dit. Genom förstudier baserat på samtal med fokusgrupper antecknades åsikter och tankar kring allt som kunde kopplas till ungdomsmottagningen och utifrån det fick filmens innehåll verklighetsbaserat material som skildrade verkliga tonårsproblem.

I filmen medverkade bland annat barnmorskorna Kajsa Hagstrand och Lina Isaksson som jobbar på Järva ungdomsmottagning.

– Det är en fin film om varför vi finns och vilka vi är. En film som talar till känslor. För oss som jobbar här är igenkänningsfaktorn hög. Vi sitter i de här mötena varenda dag, säger Lina Isaksson.

– Eleverna gav jättefin input när vi spelade in filmen. Så innehållet är verkligen förankrat i målgrupperna, säger hon.

Filmen blev nominerad i kategorin ”Filmer som marknadsför tjänster” på Svenska Publishingpriset. Filmen finns tillgänglig på svenska, tigrinja, somaliska, arabiska, persiska och dari.

Läs mer: 

Youtube-succé för Järva Ungdomsmottagning

Akademiska Sjukhuset

Lyckad rekrytering i en svår bransch

Mellan 2015 – 2017 hjälpte vi Akademiska sjukhuset med ett stort rekryteringsprojekt. Sjukhuset hade stora utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor. Populate genomförde en förstudie, där vi intervjuade verksamhetschefer, medarbetare och sjuksköterskestudenter för att kartlägga nuläget. Baserat på våra insikter tog vi fram ett tema för kommunikationen. Under perioden 2015-2017 producerade vi 7 rekryteringsfilmer under samma

Läs mer...

Systembolaget

Systembolaget på 77 sekunder

En film som förklarar Systembolagets uppdrag på 77 sekunder utan dialog. Vinnare i Svenska Publishingpriset 2017.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.