Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Dramatiserad kortfilm nominerad på Svenska Publishingpriset

En dramatiserad kortfilm som visar hur rådgivning och stöd med Samverkansteam förbättrar familjens livssituation och får alla inblandade att må mycket bättre efter en tid.

Kunskap och erfarenhet från forskning och praktik visar tydligt att samhällets stöd till barn och föräldrar i samband med konfliktfyllda separationer inte är tillräckligt effektiva och hjälpsamma. Alltför många föräldrar tvistar i domstol om vårdnad, boende eller umgänge och domstolsprocesserna leder ofta till att barn och föräldrar far illa. Flera utredningar och utvecklingsprojekt pekar på att tidigare och bättre samordnat stöd av fler professioner skulle vara önskvärt.

Mot bakgrund av detta startades stiftelsen projektet Samverkansteam i syfte att hjälpa familjer så tidigt som möjligt innan konflikter hunnit bli för stora att samarbetssvårigheter cementeras. En av satsningarna i projektet var filmen För barnens skull som skildrar en småbarnsfamiljs vardag där föräldrarna separerar och barnet hamnar i en mycket utsatt situation. Filmen visar hur rådgivning och stöd med Samverkansteam förbättrar familjens livssituation och får alla inblandade att må mycket bättre efter en tid. Filmen vänder sig till familjer som befinner sig i liknande situation och behöver rådgivning, stöd och samtal.

Filmen nominerades på Svenska Publishingpriset 2017.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.