SIDA

10 kronor om dagen – en film om svensk bistånd

En film från SIDA med målet att öka kunskapen hos den svenska allmänheten om svenskt bistånd och dess resultat. Flera hundratusen visningar och prisad på Telly Awards, Ny, USA.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. 57 procent av svenskarna känner till att Sida är en myndighet. Personer under 30 år har lägst kännedom om Sida och deras insatser. Sida ser det som en utmaning att nå ut till dessa grupper och bad Populate att ta fram en film som på ett enkelt sätt skulle sprida kunskap kring vad svenskt bistånd är och vad det gör.

Målgruppen skulle veta att Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering med att minska fattigdomen i världen, och att verksamheten finansieras av skattemedel – alla är med och bidrar med cirka 10 kr per person och dag.

Målet med filmen var är att öka kunskapen hos den svenska allmänheten om svenskt bistånd och dess resultat.

Filmen fick på pris på Telly Awards, ett av världens största filmfestivaler för beställningsfilm.

Regionledningskontoret, Region Stockholm

På cykel i Stockholmsregionen 

Filmproduktion

I en modern och hållbar storstadsregion behövs smidiga och miljövänliga sätt för invånarna att transportera sig. Då är cykeln oslagbar.

Läs mer...

Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket kartlägger vilka konsekvenser svensk politik har haft för det samiska folket.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.