SIDA

10 kronor om dagen – en film om svensk bistånd

En film från SIDA med målet att öka kunskapen hos den svenska allmänheten om svenskt bistånd och dess resultat. Flera hundratusen visningar och prisad på Telly Awards, Ny, USA.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. 57 procent av svenskarna känner till att Sida är en myndighet. Personer under 30 år har lägst kännedom om Sida och deras insatser. Sida ser det som en utmaning att nå ut till dessa grupper och bad Populate att ta fram en film som på ett enkelt sätt skulle sprida kunskap kring vad svenskt bistånd är och vad det gör.

Målgruppen skulle veta att Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering med att minska fattigdomen i världen, och att verksamheten finansieras av skattemedel – alla är med och bidrar med cirka 10 kr per person och dag.

Målet med filmen var är att öka kunskapen hos den svenska allmänheten om svenskt bistånd och dess resultat.

Filmen fick på pris på Telly Awards, ett av världens största filmfestivaler för beställningsfilm.

Akademiska Sjukhuset

Lyckad rekrytering i en svår bransch

Mellan 2015 – 2017 hjälpte vi Akademiska sjukhuset med ett stort rekryteringsprojekt. Sjukhuset hade stora utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor. Populate genomförde en förstudie, där vi intervjuade verksamhetschefer, medarbetare och sjuksköterskestudenter för att kartlägga nuläget. Baserat på våra insikter tog vi fram ett tema för kommunikationen. Under perioden 2015-2017 producerade vi 7 rekryteringsfilmer under samma

Läs mer...

Systembolaget

Systembolaget på 77 sekunder

En film som förklarar Systembolagets uppdrag på 77 sekunder utan dialog. Vinnare i Svenska Publishingpriset 2017.

Läs mer...

Rådgivning och strategi

Vi vägleder dig att använda filmmediet på rätt sätt för att uppnå dina affärs- och verksamhetsmål. Ibland kan film vara ett olämpligt verktyg, beroende på syfte, mål och förutsättningar. Då kommer vi att rekommendera dig en annan lösning.

Story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Vi vill sätta berättandet i fokus, för det är endast då vi kan vi beröra och ge tittaren en stark upplevelse.

Produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

Distribution och spridning

I dagens medielandskap måste distributionen vara en del i den kreativa processen för att du ska kunna få effekt av dina filmaktiviteter. Vi tar ansvar för att dina filmer får en optimal spridning utifrån de förutsättningar som du har.