Sveriges bästa Svensk

När blir man svensk?

Bakgrund

Debatten kring invandring, integration och svenskhet har blivit alltmer polariserad. Det finns för lite tid och plats för eftertanke och reflektion. Oftast används orden utan att man har funderat över vad som menas med ”svenskt” och vad man ska integreras till.

Syftet bakom ”Sveriges bästa svensk” var att ta fram en film som kan användas till att inleda samtal och diskussioner om integration i många olika sammanhang. Genom humor ville vi ställa frågor om vad vi egentligen menar med integration. Vad är svenskt? Vem är svensk? När blir man egentligen svensk? Finns det något som är typiskt svenskt?

Målet

Målet med projektet var att fler som är födda i Sverige med svenskfödda föräldrar skulle få ökad insikt, intresse och förståelse för den situation många med invandrarbakgrund lever i.

Att fler som är utlandsfödda tar till sig det man kan/vill när det kommer till ”svenska” seder och att det skapas en förståelse att den egna kulturen är av värde i integrationen.

Filmen ska få tittarna att se lite längre än hud och hårfärg för att se människan. Kanske titta upp och le nästa gång man ser en granne. Våga konversera lite med restaurangägaren/taxichauffören/skolkamraten.

Integrationsfrågan är viktig inom samverkande organisationer med bland annat folkbildning, studier, kompetensutveckling och innovativa framtida insatser. Filmen kommer att stärka det arbetet under lång tid.

Samverkanspartners

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF, Sveriges två största studieförbund, samarbetade i detta projekt genom sina lokalavdelningar i Uppsala län och har tillsammans varit ansvariga projektägare. Övriga samverkansparter och finansiärer var Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen i Uppsala, och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Studieförbunden har tagit fram ett studiematerial för att användas i samband med filmvisningar för bland annat fackföreningar, pensionärsorganisationer, skolungdomar, myndigheter och ideella organisationer.

Studieförbunden arbetar för en nationell spridning av filmen. ABF och SV har bemannade kontor i nästan samtliga kommuner i Sverige.

Effekt

Fortsättning

Vid frågestunder efter filmvisningarna har människor spontant börjat diskutera integrationsfrågor med varandra – och ofta med andra personer än de som de kom till visningen med. Redan där finns en integrerande effekt.

Diskussionerna har också blivit olika varje gång, både beroende på filmbesökarnas bakgrund men också hur olika individer har uppfattat olika delar av filmen. Det är tydligt att de som ser filmen blir berörda. För dem börjar en inre process med reflektion.

Några citat om filmen

”Vilken fantastisk film. Upplevde hela känsloregistret på 32 min (kan man säga så?). Arg, ledsen, glad, klump i magen, fjärilar i magen, skratt, besvikelse, förtvivlan, kärlek, värme. Ja mycket på så få minuter! Kan varmt rekommendera att se den om ni inte redan har gjort det.”
Bodil Frick, Uppsalabo

”Världens bästa svensk” lyckas på ett insiktsfullt och humoristiskt sätt belysa svåra, mångbottnade och komplexa frågor, utan att förenkla och väja. Med sin värme och träffsäkerhet når och berör den målgruppen, det vill säga oss alla. Rollerna är dessutom mycket välspelade.”
Maria Ripenberg, UNT