Studieförbund i unikt samarbete om integrationsfilm

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF i Uppsala län tar just nu fram en film som ska användas i hela Sverige i studiecirklar och diskussioner om integration och vad som är ”svenskt”. Populate står bakom projektet.

Om filmen

Filmen kommer att heta ”Sveriges bästa svensk”, och handlar om Hussein, en medelålders man som får beskedet att han ska bli svensk medborgare. Upprymd bestämmer han sig för att gå ”all in” och bli Sveriges bäste svensk. Men vad är svenskt egentligen? Vad äter en svensk? Vad gör en typisk svensk? I filmen uppstår många roliga förvecklingar som leder fram till filmens huvudfråga: Kan man vara svensk och invandrare samtidigt?

Det är Anders Land på filmbyrån Populate som tagit fram idén tillsammans med några med egna erfarenheter av att komma till Sverige från andra kulturer. Anders är även manusförfattare och regissör till filmen. Idén har fallit väl ut, och tre av Uppsala kommuns nämnder har tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och studieförbunden ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län valt att finansiera filmen. Den kommer att kunna användas på många håll. I skolor, på SFI-utbildningar, personalutbildning och i studiecirklar.

Premiären är planerad till 25 maj. Till filmen kommer det även att tas fram en webbsida och en Facebook-sida samt studiematerial som ska inkluderas med filmen.

Guldbaggebelönad skådespelare

Filmens huvudrollsinnehavare är den guldbaggebelönade skådespelaren Hassan Brijany, som själv kom till Sverige från Iran på 80-talet. Han har tidigare medverkat i filmer om kulturkrockar, bl a i Susan Taslimis film ”Hus i helvete”, och han har bland annat setts i tv-serierna Tre Kronor, Tusenbröder, Saltön och Kontoret. År 2007 fick han en guldbagge för bästa manliga biroll i ”Ett öga rött”.

  • Jag tycker att det är viktigt att delta i filmen, säger Hassan, för konsten måste ta sitt ansvar med det som händer i världen och inte minst i vårt eget land. Det är inte människor som väljer flykten, det är flykten som väljer dem.

Utöver Hassan Brijany medverkar ett 20-tal skådespelare, både proffs och amatörer. Studieförbundet Vuxenskolan och ABF är två av Sveriges största studieförbund, och de kommer att använda filmen i sitt omfattande arbete med flyktingar, invandrade och föreningar över hela landet.

  • Dagens debatt är väldigt hård och polariserad. Vi vill skapa möjligheter till mer nyanserade samtal, och visa att man inte behöver vara antingen invandrare eller svensk, utan att man faktiskt kan vara både och, säger Fredrik Sjöberg, Avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.

Film för samhällsutveckling

Populate har under de senaste åren stått bakom flertalet filmprojekt som på olika sätt har behandlat samhällsutmaningar. Det har exempelvis handlat om ämnen som hedersrelaterad våld, social oro och ungdomars droganvändning.

  • För oss är det viktigt att kunna bidra till en mer positiv samhällsutveckling. Filmmediet är ett fantastiskt effektfullt verktyg för att påverka attityder och skapa diskussion inom olika komplexa samhällsproblem. Och i kombination med sociala medier kan man också åstadkomma kommunikation. I synnerhet om man ska påverka ungdomar. Därför har vi nyligen skapat en avdelning som endast ska jobba med den typen av projekt, och senast i raden är integrationsämnet, säger Ehsan Nasari, VD och medgrundare av Populate.

Filmen kommer att spelas in under vecka 15 och har premiär den 25 maj.

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *