SLL Framtidsplanen

Stockholm växer kraftigt! Det här är en positiv utmaning som får stora konsekvenser för hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att den utvecklas och flyttar närmare patienten.

För att möta invånarnas behov beslutade Landstingsfullmäktige år 2011 om inriktningen i en Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Populate hjälpte SLL med koncept, innehåll och produktion av en animerad informationsfilm. 

Filmen fick Brons vid filmfestivalen Telly Awards, bland 13 000 bidrag, inom kategorin ”Online Video – Health and Wellness”