Informationsfilm för Karolinska Institutet

Populate fick i uppdrag att producera en rad filmer för Karolinska Institutet i samband med ett större internt förändringsprojekt. Syftet var att skapa en diskussion om lärarrollen. Bland annat producerade vi denna film som används i workshops och seminarier. Filmen vann pris vid filmfestivalen Telly Awards (USA,NY).