Dokumentär om barndiabetes

Diabetes Tools har utvecklat en unik app som kan användas av sjukvården och diabetespatienter. Syftet är att förenkla det dagliga livet för alla involverade i vården av diabetes. Populate skapade en kort webb-dokumentär som Diabetes Tools använder för att öka kännedom om appen samt påverka beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.