10 minuter av frihet

10 minuter av frihet är en film om vardagsheder baserad på verkliga händelser.
Filmen är framtagen för TRIS (Tjejers rätt i samhället) och används som ett arbetsverktyg för att diskutera och bemöta vardagsheder. Till filmen finns arbetsmaterial med handledning för yrkesverksamma som möter målgruppen samt för ungdomar inom skola och fritidsverksamheter.

För mer information om filmen och beställning gå in på www.tris.se