Animerad film om SIDA

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Under 2015 fick Populate i uppdrag att producera en kort informationsfilm för att öka kännedom om SIDA:s uppdrag. Populate stod för manus, kreativ idé och produktion av filmen.