Populate visar en kraftig tillväxt

Pressmeddelande

”Vår största tillväxthinder är kompetensförsörjning”, säger Ehsan Nasari, VD på Populate, efter att bolaget kanske gjort sitt bästa år någonsin när han summerar 2016.

2016 blev ett mycket framgångsrikt år för den Uppsalabaserade filmbyrån Populate. Flytt till nya verksamhetslokaler, en tillväxt på 60% och pris i Cannes. Och i februari 2017 blev det också klart att Populate är en av de filmbyråerna i Sveriges med mest nöjda kunder, när bolaget kom på en tredjeplats i Regis nöjdkundhetstävling ”Årets byrå”.

– När vi summerar 2016 kan jag konstatera att det kanske är vårt mest framgångsrika verksamhetsår någonsin. Vi befinner oss på en glödhet online-video marknad och vår största tillväxt hinder just nu är kompetensförsörjning, säger Ehsan Nasari.

Online-video marknaden fortsätter att växa kraftig, både i Sverige och globalt. Globala aktörer som Netflix, Facebook och Youtube driver på utvecklingen. Att film som kommunikationsform växer innebär också en stor omställning för många varumärken, som står inför ett paradigmskifte.

– Den stora utmaningen för många varumärken är hur de ska skapa effekt av film i sin kommunikation. Konsumenterna är hänsynslösa i sin selektering, och som avsändare måste man förtjäna mottagarens uppmärksamhet. Lösningen är sällan ”en till film” på Internet. Med vårt koncept som en kommunikationsbyrå för film med fokus på effekt och resultat ligger vi helt rätt positionerad på marknaden idag, vilket är en av anledning till vår kraftiga tillväxt, säger Ehsan Nasari.

Under våren producerade Populate en serie med filmer för Sveriges läkarförbund inför avtalsrörelsen. Filmerna har nåtts av miljonpublik. Engagemanget och genomslaget för filmerna har varit stort ute i landet, både bland Läkarförbundets egna medlemmar och allmänheten.

– Projektet med Läkarförbundet är ett exempel på hur kraftfullt filmmediet kan vara, om man jobbar med det på rätt sätt. Distributionen av film måste in som en del i den kreativa processen om man vill ha effekt. Och så får man inte tumma på kvalitén i berättandet (läs mer om projektet).

För mer information
Ehsan Nasari /VD
+46 (0) 736298403
ehsan.nasari@populate.se