Våra tjänster

utbildning

Vi håller seminarier och utbildningar om film som kommunikationsverktyg, spridning, storytelling, kameraträning och hur du blir en bättre beställare av filmtjänster.

rådgivning

Löpande rådgivning om val av format, kanalval, spridningsstrategi och hur du får ut ditt budskap via kameran.

strategi

Behovet av bättre beslutsunderlag för varför, när och hur en organisation ska använda film ökar hela tiden. Vi hjälper dig med strategiska plattformar för dina filmaktiviteter. Så att du gör rätt saker, på rätt sätt.

idekoncept

Idé- och konceptutveckling är en viktig del av vårt erbjudande. Bra kommunikation ska överraska, skapa intresse och väcka sympati. Kreativitet får aldrig underskattas.

story

Att skapa starka berättelser är grunden för bra kommunikation. Våra manusförfattare är utbildade inom dramaturgi och vi har även samarbete med välrenommerade dramaturger, som kopplas in vid behov.

produktion

Vi kan hjälpa dig med all typ av filmproduktion. För oss som filmbyrå är det nämligen mål och syfte med kommunikationen som styr valet av filmformat, inte tvärtom.

spridning

Ofta läggs det mycket tid och resurser på att producera bra filmer. Det är viktigt, men arbetet är inte klart för att filmen är det. Nu måste vi nå målgruppen och få dem att titta på filmen. Detta är något vi är särskilt bra på.

matning

Vi hjälper dig att mäta insatsen av filmaktiviteter och analyserar resultatet. Detta är viktigt för att kunna dra slutsatser om vi har gjort rätt saker, på rätt sätt, och om du har fått utväxling av din investering.

förvaltning

För flera av våra uppdragsgivare hanterar vi deras Youtube-kanaler, och hjälper dem att utveckla det till en strategiskt viktig kanal.