Pressmeddelande

3:e plats i Årets Byrå 2017

Vi knep en tredje plats i Årets Byrå!

Årets Byrå är bransch- och kvalitetsstudien som undersöker nöjdheten hos branschens kunder kring leveranskvalitet, kompetens och samarbete. Detta var första gången Populate deltog i studien.

– Vi känner oss oerhört stolta och hedrade över den här utmärkelsen då den helt och hållet grundar sig på vad våra kunder vårt samarbete. Det här är också ett tecken på att vi lyckats bibehålla kvaliteten i våra samarbeten under ett då vi haft stark tillväxt, flyttat in nya verksamhetslokaler och fått in nya duktiga medarbetare, säger Ehsan Nasari, VD för Populate AB.

Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid valet av byrå. Studien genomförs av analysföretaget Regi, i samarbete med bl.a. Veckans Affärer och Resume, och är den största byråstudien inom kommunikations-branschen. 170 svenska kommunikationsbyråer har utvärderats av sina kunder, resultatet är baserat på närmare 3.000 enskilda intervjuer.

Här kan du se samtliga vinnare: https://goo.gl/LNaxQ6

Read more →

Populate nominerad till Årets Byrå

Nu är den 17:e upplagan av ”Årets Byrå” summerad och klar. För första gången deltar produktionsbolag och produktionsbyråer och filmbyrån Populate är en av de nominerade.

Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid valet av byrå. Studien genomförs av analysföretaget Regi, i samarbete med bl.a. Resume och Veckans Affärer, och är den största byråstudien i kommunikationsbranschen. 170 svenska kommunikationsbyråer har utvärderats av sina kunder, resultatet är baserat på närmare 3.000 enskilda intervjuer

– Vi känner oss väldigt stolta över att ha blivit nominerade, inte minst med anledning av att det är våra uppdragsgivare som har betygsatt oss. Nu ser vi fram emot galan i februari, säger Ehsan Nasari, VD för Populate AB.

Kvalificeringskrav
Det finns ett antal kvalificeringskrav för att officiellt ingå i branschstudien. Byrån måste ha en byråintäkt på minst 7 mkr (baserat på senaste bokslutet per den sista augusti 2016), byrån måste få minst 8 bedömningar för att räknas med i studien och byrån ska skicka in samtliga kunder som uppfyller kraven.

Den 21 februari utses vinnarna i varje kategori på en gala på Münchenbryggeriet i Stockholm.

För mer information, kontakta Ehsan Nasari på 0736-29 84 03 eller
ehsan.nasari@populate.se

Läs mer om Årets Byrå och se alla nominerade på
aretsbyra.se

Read more →

Rättsmedicinalverket väljer Populate

Pressmeddelande

Rättsmedicinalverket har valt Populate som filmbyrå för att ta fram en kortfilm om medicinsk åldersbedömning för ensamkommande.

– Vi uppfattar Populate som en innovativ och modern filmbyrå. Att de är noggranna med detaljer stod tidigt klart då de föreslog att en förstudie ska göras innan filmproduktionen startar. Det här är ett samarbete vi ser fram emot, säger Helena Norman, kommunikationschef vid Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet med uppgift att bistå rättsväsendet med undersökningar och bedömningar. Verket är en central förvaltningsmyndighet.

– Rättsmedicinalverket har en viktig roll i det svenska rättsväsendet.
Genom sina utredningar bidrar verket till rättssäkerheten i Sverige. Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med de, säger Ehsan Nasari, VD för Populate.

I Populates arbetsgrupp ingår Anders Land, Tim Vågbratt, Fredrik Lundqvist och Kim johansson.

Read more →

Studieförbund i unikt samarbete om integrationsfilm

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF i Uppsala län tar just nu fram en film som ska användas i hela Sverige i studiecirklar och diskussioner om integration och vad som är ”svenskt”. Populate står bakom projektet.

Om filmen

Filmen kommer att heta ”Sveriges bästa svensk”, och handlar om Hussein, en medelålders man som får beskedet att han ska bli svensk medborgare. Upprymd bestämmer han sig för att gå ”all in” och bli Sveriges bäste svensk. Men vad är svenskt egentligen? Vad äter en svensk? Vad gör en typisk svensk? I filmen uppstår många roliga förvecklingar som leder fram till filmens huvudfråga: Kan man vara svensk och invandrare samtidigt?

Read more →

Sida väljer Populate

Biståndsmyndigheten Sida har valt Populate som filmbyrå för att ta fram en kortare informationsfilm som snabbt och effektivt når ut med Sidas budskap till den svenska allmänheten

–  Vi ser fram emot att arbeta med Populate för att öka kunskapen om svenskt bistånd och dess resultat. Vi behöver bli bättre på att använda film i vårt kommunikationsarbete.

Joachim Beijmo, Kommunikationschef på Sida.

Read more →

Dokumentärfilm om ungdomars droganvändning

Idag släpps filmtrailer till dokumentärfilmen Lycka och helvete, en dokumentär i två delar där unga personer i Uppsala, ärligt berättar om sina egna erfarenheter av droger.

Filmkonceptet är en så kallad Social Film där tittarna bjuds in för att medverka mellan de två olika avsnitten med sina berättelser. Socialnämnden och Uppsala läns Landsting har finansierat projektet genom bidrag till föreningarna IOGT-NTO, FMN (Föreningen mot narkotika) och UNF (Ungdomens nykterhetsförbund).

Read more →

Populate vinner pris på World Media Festival

Populate vinner två priser på den internationella filmfestivalen World Media Festival. Det är femte året i rad som Populate filmproduktioner belönas i internationella sammanhang.

Inom kategorin ”Advertising, Cinema Commercials” blev Hotell- och restauranganställdas A-Kassas reklamfilm belönad med en så kallad ”Intermedia-Globe Gold”, ett kännetecken för stor kompetens och förmåga i ett nutida medielandskap. Juryn består av experter från hela världen och bedömningskriterierna är kommunikationskoncept, kreativ höjd, manus, design, produktionsteknik samt hur väl budskap når fram till definierad målgrupp.

Read more →

Populate anställer Youtube-expert

Populate fortsätter att växa med nya uppdragsgivare som vill använda film i sin kommunikation för att få effekt eller en mätbar förändring. Inte sällan är spridning en viktig del i ett filmprojekt. Därför är vi glada över att Fredrik Lundqvist har börjat hos oss, en webbstrateg med expertkompetens inom YouTube.

Fredrik har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med strategiarbete inom traditionell webb och sociala media, med fokus på film och rörliga medier. Hos Populate kommer han att jobba som kreativ producent med ansvar för analys, spridning och effekt.

– YouTube är världens näst största sökmotor och många filmer hamnar där. Med Fredriks kompetens och nätverk kan vi hjälpa våra kunder att få större effekt av sina filmsatsningar genom att jobba mycket mer strategisk med YouTube som en kanal, säger Ehsan Nasari, VD på Populate.

Read more →

Riksrevisionen väljer Populate som filmbyrå

Riksrevisionen har ett löpande behov av att rekrytera kompetenta medarbetare. En målsättning är att stärka bilden av myndigheten som arbetsplats för kunna attrahera ännu fler. Ytterligare en målsättning för Riksrevisionen är att öka kännedom om myndigheten och dess uppdrag hos allmänheten.

Read more →