SOCIAL FILM

Social film tar upp några av samhällets riktigt stora utmaningar. Det kan vara integration, utanförskap, missbruk, psykisk ohälsa eller vardagsheder. Det görs interaktivt med hjälp
av sociala media och involverar tittarna i både berättandet och spridningen.

Nedan finns några exempel på filmprojekt och hur de har mött olika utmaningar.

Vi älskar sävja 10 minuter av frihet Lycka och helvete Sveriges bästa svensk