april 2015

Populate anställer Youtube-expert

Populate fortsätter att växa med nya uppdragsgivare som vill använda film i sin kommunikation för att få effekt eller en mätbar förändring. Inte sällan är spridning en viktig del i ett filmprojekt. Därför är vi glada över att Fredrik Lundqvist har börjat hos oss, en webbstrateg med expertkompetens inom YouTube.

Fredrik har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med strategiarbete inom traditionell webb och sociala media, med fokus på film och rörliga medier. Hos Populate kommer han att jobba som kreativ producent med ansvar för analys, spridning och effekt.

– YouTube är världens näst största sökmotor och många filmer hamnar där. Med Fredriks kompetens och nätverk kan vi hjälpa våra kunder att få större effekt av sina filmsatsningar genom att jobba mycket mer strategisk med YouTube som en kanal, säger Ehsan Nasari, VD på Populate.

Read more →

Seminarium för Tillväxtverket om film som kommunikationskanal

Idag höll vår VD, Ehsan Nasari, ett seminarium för Tillväxtverkets kommunikationsavdelning om film som kommunikationskanal. Tillväxtverket har börjat producera egna filmer och behöver öka den interna kompetens när det kommer till hur film kan användas på ett bra sätt i kommunikationen, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. 

En del av seminariet handlade om möjligheter och begränsningar med film som media och kanal. Här utgick vi bl.a från kunskapen om vår hjärna. Men vi pratade även om filmstrategi, vad det är, vad det kan innehålla och varför det behövs.

Sannolikt kommer det att att bli ett uppföljande seminarium med lite fördjupningar. Det ser vi fram emot!

Tillväxtverket är en svensk myndighet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Är du intresserade av att få kunskap och inspiration om hur din organisation kan få effekt av film i kommunikationen? Hör av dig till ehsan.nasari@populate.se så berättar vi mer om våra seminarier.

Read more →